De la Gardieskolan i Västerstad görs om till förskola, och skolundervisningen flyttas till Östraby, om förslaget går igenom.
Östraby skola blir en renodlad skola, och förskoleverksamheten flyttas till Västerstad, enligt förslaget.

Skolflytten utreds trots föräldraprotester

VÄSTERSTAD/ÖSTRABY Nu är det klart att det ska göras en förstudie om den tänkta omorganisationen av verksamheten på Östraby skola och De la Gardieskolan i Västerstad.
En oenig kommunstyrelse har sagt ja till att frågan ska utredas.

Planerna på att flytta skolverksamheten från Västerstad till Östraby, och göra om De la Gardieskolan till en renodlad förskola, har redan mötts av protester från föräldrar till barn på skolan i Västerstad.
– Det här berör hela bygden. Inte bara oss föräldrar, sade Kajsa Törneby när Skånska Dagbladet skrev om föräldraprotesterna i oktober 2017.
– Jag är orolig. Allt som är bra ska man ändra på, inflikade Alexander Granmark.
– Man inleder inte en förstudie utan anledning. Det finns en tanke med det. Och vi är väldigt långt utanför processen, höll Johan Hellström med om.

Politiskt är frågan också omtvistad, vilket blev tydligt på kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Kommunstyrelsens majoritet sade ja till att ge tekniska nämnden i uppdrag att göra en förstudie av lokaljusteringen vid berörda skolor, och plocka fram underlag för vilka kostnader omorganisationen skulle medföra.
Förstudien ska genomföras i samråd med barn- och utbildningsnämnden och presenteras för kommunstyrelsen i november i år.

Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna yrkade bifall till förslaget, medan Centerpartiet och SPI yrkade avslag. De sistnämnda partierna reserverade sig dessutom mot beslutet.
– Innan utredning beslutas ska en medborgardialog föras med berörda föräldrar, samt personal, och dessa synpunkter ska sedan ligga till grund och vägas in i kommande förslag till lokalanpassning. Utredningen kan med fördel avvaktas till efter valet september 2018, skriver SPI i sin reservation.
Så här ser förslaget till fördjupad organisationsjustering ut:
q Skolverksamheten i årskurs F-3, som idag finns på De la Gardieskolan, flyttas till Östraby skola som då blir en större driftsenhet med elever i årskurserna F-6.
q Förskoleverksamheten i Östraby (Östanvinden) flyttas till Västerstad. Sedan tidigare finns det en förskola på De la Gardie, (Västanvinden) som i så fall utökas med ytterligare en avdelning.
q Fritidsverksamheten i Västerstad (Vindrosen) flyttas till Östraby.

Nyhetsbrev

×