Lena Natt och Dag själv och det bolag hon äger kan nu tvingas betala vardera 5 000 kronor i vite för brister som inte åtgärdats på hästgården.

Ridcenter får betala för nya skaderisker

LINDBY Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer är ännu inte nöjda med förhållandena på Akka ridcenter i Lindby.
Efter en ny inspektion vill man nu döma ut ett vite på 5 000 kronor för både bolaget och ägaren.

Orsaken är att länsstyrelsen tycker att hästgården brutit mot ett föreläggande förenat med vite som man utfärdade för drygt ett år sedan.
I föreläggandet krävde länsstyrelsen dels att ägaren Lena Natt och Dag skulle se till att alla hästar i stallar eller annat utrymme har tillräckligt med utrymme till taket, dels att det inte finns inredning eller föremål om hästar kan skada sig på i
utrymmen och hagar.
Nu har djurskyddsenheten gjort ett nytt besök. Men vid den oanmälda inspektionen var Lena Natt och Dag inte hemma.
– Så vi kunde inte göra en fullständig kontroll, bara av de hästar som var ute i hagarna, säger djurskyddsinspektören Sandra Hallberg.
I hagarna fann hon ännu skaderisker, bland annat bräda med spik och undermåligt staket. Eftersom djurhållningen inte förbättrats enligt kraven från förra året ansöker länsstyrelsen nu att vitet på 5 000 kronor för Akka Ridcenter AB respektive för Lena Natt och Dag personligen ska dömas ut.

Det andra kravet, tillräcklig takhöjd, kunde inspektörerna inte kontrollera.
– Men Lena Natt och Dag uppger att det är ordnat, säger Sandra Hallberg.
Länsstyrelsen har haft ögonen på ridcentret sedan 2013.

Vid en inspektion i juni 2013 uppmärksammade man att takhöjden var för låg i tre stallar. Bristerna var kvar när inspektörerna kom tillbaka i november samma år.
Då noterade man också skaderisker för hästarna eftersom det saknades skydd för fönster och satt för svaga galler där hästar förvarades.

Inspektörerna var i februari 2014 att en del förbättringar gjorts, men var ändå inte nöjda. Bland annat ogillade man att två ponnyhästar hade alldeles för litet utrymme till taket.
I maj saknades ännu skydd för några fönster och vid nästa inspektion hittade inspektörerna ett trasigt staket och löst hängande elkablar och andra skaderisker i stallet.
Det mesta var dock ordnat i april 2016. Men vid en ny inspektion, efter en anmälan om att gårdens hästar var i dåligt skick, konstaterade inspektörerna dels att underlaget i de mindre hagarna var väldigt blött och lerigt, dels att det i två hagar fanns skaderisker för hästarna ”såsom en gammal harv och trasiga takpannor” och lösa eltrådar.
SkD har utan framgång sökt Lena Natt och Dag.

Nyhetsbrev

×