Stal verktyg från maskin

TECKOMATORP

Ett okänt antal verktyg stals i samband med ett inbrott i Teckomatorp.
Det var i dagarna som tjuvar tog sig in på en byggarbetsplats och sökte av området.
Till sist fann man en verktygslåda på en traktor och i denna förvarades allehanda verktyg.
När arbetarna kom för att jobba på morgonen upptäcktes stölden.

Nyhetsbrev

×