2014 höll Moderaterna sin valvaka på Lucys i Löddeköpinge. Minerna var betydligt dystrare vid årsmötet i måndags på samma ställe. Pia Almström, mitten, och Johan Ericsson, till höger, kandiderar båda till posten som kommunstyrelsens ordförande.
Annsofie Thuresson vill inte kommentera splittringen.

Djup splittring inom M

Kävlinge Moderaterna i Kävlinge är ett djupt splittrat parti. Det säger flera medlemmar Skånskan talat med.
Splittringen blev tydlig vid partiets årsmöte i måndags då ett tjugotal medlemmar kom oanmälda.
Det slutade med att sittande styrelse – där ordförande Johan Ericsson och vice ordförande Annsofie Thuresson föreslogs för omval av valberedningen – avgick, och Pia Almström flyttades upp från tredje till andra plats på partiets fullmäktigelista.

– Tyvärr råder det djup splittring inom partiet. Det är olyckligt, med tanke på att vi är inne i ett valår, säger en medlem som deltog i mötet på Lucys i Löddeköpinge i måndags.
I kallelsen till årsmötet uppmanades medlemmarna att anmäla sig om de skulle komma, detta för att maten ska räcka till alla. Trots det kom drygt ett tjugotal oanmälda, vilket gjorde att mötet försenades.
– Det var många okända ansikten för mig. Jag har ändå varit med i åtta år. Det här var ett sätt att komma åt befintlig styrelse. Det brukar vara ett 60-tal på årsmötena, nu var det ett 80-tal, säger medlemmen.
Vid årsmötet 2017 deltog 36 röstberättigade medlemmar.

Ordförande för Moderaterna är Johan Ericsson, med Annsofie Thuresson som vice ordförande. Inför årsmötet var de föreslagna för omval av valberedningen.
När de och övriga ledamöter i styrelsen förstod att de var utsatta för vad som beskrivs som en kupp valde de att ställa sina platser till förfogande. I stället valdes Kjell-Arne Ohlsson till ny ordförande.
Vid årsmötet fastställdes också listan till kommunfullmäktige inför höstens val. Också här, kanske än tydligare, framstod splittringen inom Kävlingemoderaterna.

Vid provvalet hamnade Pia Almström först på tredje plats på listan, efter Boriana Åberg och Johan Ericsson. Eftersom Boriana Åberg också är förstanamn på Moderaternas riksdagslista i Skånes södra valkrets planerar hon inte för någon framträdande politisk post i Kävlinge, bortsett från kommunfullmäktiges ordförande.
Däremot utmanar Johan Ericsson Pia Almström som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, en post Almström haft i snart tre mandatperioder. Han har tydligt sagt att han kandiderar till kommunens högsta förtroendeuppdrag.

Att Pia Almström då hamnar ett pinnhål under Johan Ericsson på listan antyder att han har ett större stöd i partiet än vad hon har.
– Detta var djupt kränkande för det nuvarande kommunalrådet. Hennes tanke är att fortsätta minst en period till, säger medlemmen.
Vid provvalet, som genomfördes digitalt mellan den 15 december och 14 januari fick medlemmarna lista vardera tio kandidater. Där hamnade Johan Ericsson överst på 24 listor, Pia Almström på 23.
Efter en sluten omröstning vid måndagens årsmöte flyttades Pia Almström upp till andra plats på fullmäktigelistan, och Johan Ericsson ner till tredje med röstsiffrorna 46-33 till Almströms favör.

Hur var stämningen efter mötet?
– Man kunde ta på den. Det var bitterhet och missnöjda röster. Vissa lämnade innan mötet var över, säger medlemmen, vars bild av det som skedde vid årsmötet överensstämmer med den en annan medlem beskriver för tidningen.
– Så här ska det inte gå till, säger hon.
Johan Ericsson, i dag ordförande i tekniska nämnden, bekräftar att han kandiderar till ordförandeposten i kommunstyrelsen, och därmed också till kommunalrådsditon. Att han petats ner en placering på fullmäktigelistan ändrar inte på det.
– Den listar de som kandiderar till en plats i fullmäktige. Sedan är det fullmäktigegruppen som utser vem som blir kommunstyrelsens ordförande, efter att vi förhandlat med andra partier om vilket som ska få ordförandeposten.
Om det, som de tre senaste mandatperioderna, blir Moderaterna så ska partiets fullmäktigegrupp rösta fram en ordförande. Då lär det stå mellan Pia Almström och Johan Ericsson.
– Jag har inte gjort någon hemlighet av att jag vill efterträda Pia den dag hon väljer att träda tillbaka.

Kommer du att bedriva en personvalskampanj?
– Det kommer de flesta att göra, säger Johan Ericsson.

Är Moderaterna ett parti i djup splittring, som beskrivs efter årsmötet?
– Jag har inga kommentarer till det, säger Johan Ericsson, som inte heller vill kommentera den stora tillströmningen av oanmälda medlemmar.
– Men jag är helt säker på att vi kommer att kunna jobba tillsammans inför valet, säger han och syftar på den valkampanj som nu drar igång.
Annsofie Thuresson, ordförande i socialnämnden vill inte kommentera splittringen i partiet, inte heller att hon lämnar styrelsen.
– Jag respekterar nomineringsstämmans beslut. I övrigt har jag inga kommentarer.

Nyhetsbrev

×