Vatten och avlopp blir dyrare

Svedala

Anläggningstaxan för vatten och avlopp höjs. Detta har kommunfullmäktige beslutat.
Höjningen genomförs i tre steg. Den 1 februari gjordes den första höjningen med 5 %. Med lika många procent ska taxan även höjas 2019 och sedan igen 2020.
Prishöjningen motiveras med kostnader för bland annat ledningsnätsutbyggnad.

Dagens fråga

Betalar du tv-licens?

Loading ... Loading ...

Tv

×