Motorvägstäckning utreds

Lund

Som väntat ställde sig kommunstyrelsen bakom förslaget om att underlag för en ny utredning om övertäckning av motorvägen ska tas fram. Förslaget har lagts fram genom en motion från Lars V Andersson (C).
Aktuellt område är i första hand sträckningen söder om Hardebergaspåret. Genom en övertäckning kan trafikbullret dämpas samtidigt som mark frigörs för bebyggelse.

Dagens fråga

Ska du kolla på Melodifestivalen ikväll?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Tv

×