S vill ge byggbolaget ägartillskott

STAFFANSTORP Socialdemokraterna i Staffanstorp vill använda den byggbonus kommunen fick 2017 som grundplåt för bostäder åt ungdomar, äldre och socialt utsatta personer.

– Vi yrkar att byggbonusen på 3,6 miljoner kronor omvandlas till ett ägartillskott till det kommunala bolaget Staffanstorps Centrumfastigheter AB.
– Genom Staffanstorpshus försorg kan man då bygga hyresbostäder för bland annat socialt utsatta personer, säger oppositionsrådet Pierre Sjöström (S). En motion med förslaget har gått in till fullmäktige.
– Staffanstorps kommun saknar bostäder för bland annat socialt utsatta personer, däribland nyanlända. Vi folkbokför våra nyanlända med adress Rådhustorget 1 men skickar dem sedan till andra kommuner, däribland Sjöbo, Lund och Vellinge. Kommunens främsta skäl är att det saknas hyresbostäder, skriver Pierre Sjöström i motionen.

– Samtidigt har vi ett bostadsbolag som har till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet visar på stora behov av framförallt hyresrätter, säger Pierre Sjöström och tillägger att en del kommer att byggas av privata entreprenörer.

– Det är utmärkt, men för socialt utsatta personer kommer det troligtvis fortfarande att saknas bostäder.
Socialdemokraterna vill att kommunen tar ett större ansvar för dem som är socialt utsatta.
– De bostadsplaceringar som kommunen gör är inte till gagn för en bra integration. Exempelvis är placeringar på en campingplats eller vandrarhem i andra kommuner inget bra alternativ, menar Pierre Sjöström.
– Därför vill vi använda kommunens byggbonus/stimulansbidrag på 3,6 miljoner kronor till en grundplåt så att bolaget kan bygga hyresbostäder till unga, äldre och till socialt utsatta personer.
– Ett ägartillskott på 3,6 miljoner kronor medger en byggnadsvolym på cirka 36 miljoner kronor, soliditet 10 procent.

Dagens fråga

Har du sparat någon semester till hösten?

Loading ... Loading ...
×