Höörs kommun erbjuder Maglasäte byalag att ta över elva belysningsstolpar, Maglasäte-Björkåsen samfällighetsförening att ta över två belysningsstolpar och Maglasäte bys samfällighetsförening att ta över 17 belysningsstolpar i befintligt skick. Annars kommer stolparna att monteras ner. Allt enligt det förslag som tekniska nämnden har på sitt bord i kväll. Foto: Tobias Lagerholm

Mörker riskerar lägga sig över Maglasäte

maglasäte Belysningen i Maglasäte har funnits sedan 1972. Nu verkar politikerna i tekniska nämnden bestämt sig för att den ska bort. Något som upprör byborna.
– Man har inte tagit sig till något av kritiken, säger lantbrukaren Torbjörn Strid.

När tekniska nämnden träffas i kväll finns gatubelysningen i Maglasäte med som ett ärende.

Förslaget som tjänstemännen tagit fram skulle, om det går igenom, innebära att knappt 30 belysningsstolpar monteras ner i byn. Alternativet är att samfällighetsföreningar och byalag i området tar över kostnaden för driften och skötseln för belysningen.
Jämfört med förslaget som fanns i december finns en skillnad. Höörs kommun är fortsatt beredda att axla ansvaret för belysningsstolpen nära skolbusshållplatsen i Maglasäte. Man tänker i det fallet komplettera med ny belysning på motsatta vägen av väg 1304 vid korsningen med väg 13. I övrigt är det blankt nej från tjänstemännen.
– Vi kan inte ha kommunal belysning på vissa enskilda vägar men inte på andra. Det strider mot likabehandlingsprincipen, säger Hanna Ershytt (C) ordförande i tekniska nämnden.
– Vid busshållplatsen behåller vi vår belysning men i övrigt monterar vi ner stolparna om inte föreningarna vill ta över driften, säger Hanna Ershytt.

C-politikern menar att anledningen är oklar till varför lamporna sattes upp i första skedet.
– Vissa byar har i dag lampor medan andra inte har några alls. I Maglasäte har jag fått information om att belysningen har varit släckt på en rätt lång sträcka i det område som vi ska ta beslut om.
– Inventeringen av belysningen i byarna var gjord när jag blev ordförande i tekniska nämnden. Sen antog vi nya riktlinjer. Det som gäller är att kommunen sätter belysningen om vi också äger vägen, säger Hanna Ershytt.

I december slog flera bybor larm mot den planerade nedsläckningen av Maglasäte. En av dessa var Torbjörn Strid som äger Maglasäte Gård. Han blir irriterad när han hör talas om liggande förslag.
– Sedan vi skickade brevet till kommunen i december är det ingen som har kontaktat oss för en diskussion. Det är kanske mest anmärkningsvärt. Sen är förslaget som ligger en väldig besvikelse eftersom det är i stort sett identiskt med tidigare förslag.
– Höörs kommun hade tidigare ingen ljuspolicy. Den kom senare och då väljer man att släcka ner. Det är helt barockt och det är en försumbar summa som kommunen sparar på detta, säger han.

Torbjörn Strid menar att den befintliga belysningen i Maglasäte uppfyller flera av riktlinjerna gällande belysning som kommunen satt upp.
Det handlar om kriterier som att platsen ska räknas till tätorten, att det finns en gång- och cykelväg som regelbundet används till och från skola, markerade övergångsställen eller platser där personer ofta korsar körbana. Torbjörn Strid menar att kriterierna i de flesta fall uppfylls medan
Höörs kommun har i stort sett motsatt uppfattning. När det gäller punkten att det finns en busshållplats med permanent påstigningsplats för skolbarn är dock parterna överens. Man är också överens om att korset mellan väg 13 och vägen ner till Maglasäte by är en korsning med hög olycksrisk.
– Jag förstår det inte. Vi uppfyller flera av kriterierna och ändå blir vi överkörda, säger Torbjörn Strid.

Tekniska nämnden träffas klockan 18 på tisdagskvällen för att fatta beslut.

Dagens fråga

Tycker du att årets Malmöfestival har varit bästa hitills?

Loading ... Loading ...
×