Skurups kommun – Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde

i Nils Holgerssongymnasiets aula i Skurup måndagen den 29 januari kl 18.00.

Dagens fråga

Betalar du tv-licens?

Loading ... Loading ...

Tv

×