Ammoniak är giftigt och dödligt

Ammoniak (NH3) är giftigt och i höga koncentrationer dödligt.
Kontakt med ammoniakånga orsakar irritation i luftvägarna och ögonen redan vid koncentrationer på 0,01–0,02 procent och vid hög koncentration även på huden.
Irritationen medför en brännande känsla men även andningssvårigheter, hostningar och högre andningsfrekvens. Samtidigt är ammoniak ett mycket energieffektivt köldmedium som varken påverkar atmosfärens ozonskikt eller bidrar till den globala uppvärmningen.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Klagar du på kaffet på jobbet?

Loading ... Loading ...
×