Inget sprit- tillstånd för krog

ESLÖV En restaurang i Eslöv nekas serveringstillstånd både av kommun och domstol.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i januari i år att återkalla företagets tillstånd med motiveringen att ägarna inte anses ekonomiskt lämpliga. Det handlade om oklarheter kring finansieringen av köpet av restaurangen.

Företaget överklagade till förvaltningsrätten men där görs samma bedömning som på kommunen.
Företaget har inte kunnat visa var de kontanter kommer ifrån som användes vid köpet, anser domstolen och avslår överklagan. De uppgifter och dokument som företaget lämnat in räcker inte.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×