Magnus Brom på Mittskåne Vatten presenterar förslaget på ny VA-taxa. Slutligen är det kommunfullmäktige som fattar beslut om ny taxa. Det sker troligen i december eller januari. Foto: Tobias Lagerholm

Backar om kritiserad taxa

höör 30-talet företagare har varit starkt kritiska till VA-taxan. Efter att taxan prövats juridiskt lanserar nu Höörs kommun en lättnad för de företagare som har stora lager.

SkD har i flera omgångar rapporterat om konflikten mellan ett 30-tal företagare och Höörs kommun.

Tvisten härrör sig till ett beslut i kommunfullmäktige i februari 2014 och den del i taxan som kallas för bostadsenhetsavgift.

En bostadsenhet är 150 kvadratmeter stor och kostar 1 729 kronor per enhet enligt den antagna taxan. Problemet uppstår för en företagare som har lokalytor eller lagerlokaler på flera hundra eller tusen kvadratmeter. Då får man betala 1 729 kronor per varje 150 kvadratmeter oavsett vattenförbrukning vilket resulterat i kraftiga höjningar för en del.

Ett exempel är fastighetsbolaget Umab som äger en 15 000 kvadratmeter stor lagerlokal i Tjörnarp. Enligt gällande taxa betalar företaget 132 000 kronor plus moms per år för lokalen i bara bostadsenhetsavgifter. Detta för en blygsam användning av 50 kubikmeter vatten.

Ett 30-tal företagare överklagade till Statens VA-nämnd och mark- och miljödomstolen men förlorade. Ett par överklagade till mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen men fick inte prövningstillstånd.
I våras tog kommunstyrelsen ändå beslutet att ge Höörs VA-GIS-nämnd i uppdrag att göra en översyn av VA-taxan. Nämnden beslutade nyligen att behålla taxorna som de är med undantag för företag som äger lagerlokaler.

I den nya taxan står det att en bostadsenhet i lagerlokaler som till större delen används som lagerutrymme påbörjas efter 300 kvadratmeter. Detta enligt svensk standard.
– Tidigare har det varit varje 150 kvadratmeter som gällt. Det blir ungefär en halvering i kostnader för dem som har stora lagerlokaler, säger Magnus Brom, chef för Mittskåne Vatten.

Med den nya taxan räknar Mittskåne Vatten med ett intäktsbortfall på mellan 300 000 och 600 000 kronor.
– Det är något som måste justeras i VA-taxan som börjar gälla 2019. Hur det ska justeras kan jag inte svara på i dag men Mittskåne Vatten måste finansiera verksamheten själv.
Magnus Brom är försiktig med att kommentera tvisten med företagarna men vill sätta konflikten i ett perspektiv.

– Vi har så klart en bild av hur fastigheterna ser ut i vårt kollektiv. Strax över 400 fastigheter är inte enbostadshus utan andra lokaler och av dessa är det kanske mellan 10 och 30 som kommer påverkas av den nya taxan, säger han.

Totalt är det 34 fastigheter i Höör som är taxerade som lager där antalet bostadsenhetsavgifter varierar på grund av fastighetens storlek.

Läs mer:

Dagens fråga

Tänker du rösta i riksdagsvalet?

  • Ja,det är klart jag ska. (91%, 1 125 Röster)
  • Har inte bestämt mig än. (5%, 58 Röster)
  • Nej. (5%, 57 Röster)

Antal röster: 1 240

Loading ... Loading ...
×