Färre Malmöbor utsätts för trafikbuller men å andra sidan är det fler som hör tågen passera förbi. Det visar en bullerkartläggning som miljöförvaltningen gjort.

Allt fler Malmöbor utsatta för tågbuller

MALMÖ Antalet Malmöbor som utsätts för trafikbuller har minskat de senaste åren.
Däremot har andelen människor som utsätts för tågbuller ökat.

Det framgår av en kartläggning av omgivningsbuller som politikerna i miljönämnden får på sitt bord i dag tisdag.
En kartläggning av omgivningsbuller ska göras i städer med mer än 100 000 invånare enligt ett EU-direktiv från 2002. Förra gången Malmö gjorde en sådan kartläggning var 2012, nu kommer en ny.
Enligt den har andelen Malmöbor som utsätts för väg- och trafikbuller som ligger över 55 decibel minskat sedan den förra mätningen med fem procent.
”Skälet till detta är bland annat att andelen tung trafik är mindre i kartläggningen 2017. Dessutom har hastigheten sänkt från 50 kilometer i timmen till 40 på vägarna innanför Inre Ringvägen”, konstaterar utredarna.

Tyvärr har andelen Malmöbor som utsätts för tågbuller av samma styrka ökat mer än de trafikbullerutsatta minskat. Jämfört med förra mätningen har de Malmöbor som exponeras för buller från järnvägen ökat med 20 procent, ungefär 15 000 personer.

Det beror på att det körs mer tåg genom Malmö. Antalet tågrörelser har ökat med tolv procent sedan 2012.
”På sträckorna Svågertorp-Lernacken och Östervärn-Fosie by har tågfiken nästan fördubblats, och vid sträckan Lockarp-Trelleborg är ökningen fem gånger eller från 20 till 94 tågavgångar. Sträckan Östervärn-Fosie by är ett ganska folktätt område vilket innebär att förändringen i antal exponerade blir stor”, konstaterar utredarna.
Även större industrier och flygplatser ska i år kartläggas enligt EU-förordningen. Den enda verksamhet som når över decibelgränsen är Malmö hamn. Här har utredarna kommit fram till att runt 500 Malmöbor under ett dygn med beläggning i alla hamnens olika delar kan exponeras för buller.

Utredarna har ändå tagit med mätresultat för en del industrier även om de i dag inte överstiger decibelgränsen.
”Skälet till detta är bland annat. att belysa var det kan bli problematiskt att förtäta staden då bebyggelsen kryper allt närmre befintliga industrier”, sammanfattar de.

Läs mer:

Nyhetsbrev

×