Bob Schuler vill bilda Romelekommun. Med dagens allt större centralisering av myndigheter och kommuner, är närdemokratin endast ett minne blott, anser han. arkivbild

Utbrytare funderar på att bilda nytt parti

östra lund Den grupp som har engagerat sig för att de östra kommundelarna i Lund ska bryta sig ut och bilda en egen kommun, känner att stödet från ledamöterna i Lunds kommunfullmäktige är svagt.
Att bilda ett eget parti för att driva frågan ser gruppen som den bästa vägen framåt.

– Det finns bara en sak att göra – att bilda ett nytt parti före nästa val 2018 under namnet Romelepartiet och sedan arbeta för att skiljas från Lund. Det är inte lätt, men inte heller omöjligt. Andra kommuner har lyckats, säger Bob Schuler, initiativtagare till samlingen i öster.
Bengt Kolben, Mats Olsson och Björn Lindberg ingår också i arbetsgruppen.
Gruppen kontaktade för en tid sedan Lunds kommunpolitiker och frågade om de skulle stödja ett förslag till en folkomröstning för bildandet av en egen kommun i öster.
En majoritet av politikerna svarade nej. Ett 20-tal återkom inte alls. Endast sex av ledamöterna svarade ja.
Bengt Kolben uppger att ett starkt stöd från moderkommunens fullmäktige är en förutsättning för en folkomröstning. Det krävs att minst en tredjedel av de folkvalda stöder förslaget.
I en folkomröstning får alla röstberättigade i kommunen rösta.

– Men en sådan är ändå bara rådgivande. Så även om alla i kommundelarna hade röstat, hade det inte hjälpt. Detta maktmedel över invånarna har utformats av regering och riksdag i början av 1970-talet, säger Bob Schuler.
Han tillägger att regeringen har det sista ordet, så även om gruppen i öster skulle överklaga ett nej från Lund, är det inte troligt att regeringen skulle gå emot en kommun.
– Men vårt arbete är viktigt att presentera, så att medborgarna får en bra inblick i vilka hinder det finns för att bilda en egen kommun i Sverige, säger Björn Lindberg.
Det finns många fördelar för invånarna i östra Lund om kommundelen bryter sig ut, menar arbetsgruppen.
– En egen kommun skulle öka demokratin och engagemanget för medborgarna. Det skulle bli korta beslutsvägar för invånarna och kommunen skulle få en hållbar ekonomi, säger Mats Olsson.

Gruppen har redan tittat på vilken ekonomisk bärkraft Romele kommun skulle få. Den hade blivit god med cirka 1,1 miljarder kronor att förfoga över årligen.
Invånarantalet hade uppgått till 17 000 invånare, vilket kan jämföras med Sjöbo som har knappt 19 000.
Vissa frågor hade kunnat avgöras genom digitala folkomröstningar. På så sätt hade invånarna fått mer inflytande.
– En egen kommun skulle även ge oss ett rikare kulturutbud. Som det är nu satsas inte mycket på de östra delarna av Lunds kommun, säger Bob Schuler.
Ett lokalt lärlingssystem och främjande av arbetstillfällen i närområdet är andra saker som Romele-gruppen lyfter fram. Ytterligare en är att utveckla äldreomsorgen.

Senaste nytt omLund

Nyhetsbrev

×