Till sist är det bestämt – det är här i Veberöd, bredvid sin make, som kvinnan ska få sin sista vila.

Gravtvist avgjord i högsta instans

Malmö-VEBERÖD Ett känslig och långdragen tvist om var en avliden kvinna ska gravsättas har avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen.

Rätten menar att kvinnan ska ligga i Veberöd bredvid sin make, som hon var gift med i 40 år.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en människa vill vila på samma plats som den person som han eller hon har sammanlevt med under en länge tid. Detta är ett grundantagande om inte särskilda omständigheter pekar i annan riktning.
Anknytningen till livskamraten anses väga tyngre än banden till hemorten.
Kvinnan avled 2015. Hon efterlämnade två döttrar. Dessa kunde sedan inte komma överens om var mamman skulle gravsättas.
Modern hade själv inte uttryckt något önskemål om var hon vill vila.

Den ena dottern menar att eftersom modern hade bott i Malmö i över 70 år, skulle hon ha velat gravsättas på Limhamns kyrkogård.
Den andra dottern lyfte fram att modern hade velat ligga bredvid maken på Veberöds kyrkogård.
Så var utgångsläget och en segdragen juridisk process påbörjades.

Efter ett försök till medling mellan döttrarna skickades ärendet till länsstyrelsen för ett avgörande.
Myndigheten bedömde att kvinnans anknytning till Malmö fick antas ha varit mycket stark och att det därför var mest sannolikt att hon hade velat gravsättas i Limhamn.
Den andra dottern överklagade till förvaltningsrätten, som kom fram till samma sak som länsstyrelsen.
Frågan gick vidare till Kammarrätten, som ändrade underinstansernas avgöranden.
Enligt kammarrätten kan man förutsätta att makar som levt länge tillsammans har ett önskemål om att gravsättas på samma plats.

Kammarrättens dom överklagades i sin tur och det är först nu i Högsta förvaltningsdomstolen som frågan slutligen har avgjorts.

Nyhetsbrev

×