Projektledaren Dan Zethraeus vid elvägen som finns i Örtofta.

Elvägarna utvecklas genom Lundaprojekt

Lund Elektrifierade vägar skulle göra elfordonen mer användbara och samtidigt billigare. Ett projekt i Lund, där en testväg på 120 meter används, vidareutvecklar tekniken.

– Det ser väldigt lovande ut, säger projektledaren Dan Zethraeus som samarbetar med Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik och automation vid Lunds universitet.

System av den här typen testas på olika platser i landet och utgångspunkten är att elfordonen kopplar upp sig mot elnätet.
Det unika i Lundaprojektet är att laddningen via en skena i vägbanan sker både vid färd och under parkering, och att tekniken kan användas för flera slags fordon och vägar.

På vägsträckan i Örtofta testas två varianter. Den ena innebär att laddskenan läggs ovanpå asfalten och den lämpar sig främst för tätorter.
På högfartssträckor sänks skenan däremot ned i vägbanan. Den varianten innebär också att inmatning av el från sidan av vägbanan kan ske glesare än med annan aktuell teknik.
Dan Zethraeus som länge intresserat sig för elvägar vände sig till universitetet och fick efter viss övertalning stöd av Mats Alaküla och hans forskargrupp.
Det demonstrationsprojekt som inleddes i våras har finansierats av Energimyndigheten och delvis även av Kraftringen som upplåtit plats för testvägen.
– Framför allt säkerhetsfrågorna har utvecklats mycket tack vare samarbetet med universitetet, säger Dan Zethraeus.

Enkelt uttryckt innebär tekniken att elskenorna bara aktiveras en meter i taget och då genom en signal från fordonet.
Dan Zethraeus har också bildat bolaget Elonroad för att få ut tekniken till praktisk användning.
Nästa år ska stadsbussar i Mariestad laddas på det här sättet, först vid hållplatserna och sedan på några körsträckor.
– Stadsbussar kan bli första steget och många kommuner är intresserade, särskilt med tanke på planerna på förbud mot dieseldrift i tätorterna, säger Dan Zethraeus.
I nästa steg ser han att lastbilar och taxi tar upp tekniken medan ett genomslag bland personbilar kan dröja 10-15 år.
En av förutsättningarna är att fordonstillverkarna enas om standardiserade elavtagare och ombordladdare.

Läs mer:

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Klagar du på kaffet på jobbet?

Loading ... Loading ...
×