Byborna kan få vänta tio år på cykelväg

Blentarp/Herrestorp Cykelvägen mellan Blentarp och Hemmestorp skjuts på framtiden igen. Den finns inte med i Region Skånes transportinfrastruktursplan fram till 2029.
– Det är helt orimligt, säger Marie Bchara, ordförande i Blentarps byalag.

I och med att cykelvägen inte finns med i transportinfrastruktursplanen för Skåne 2018-2029 kan det gå tio år mellan att den första och andra etappen av cykelvägen blir verklighet.
– Det är en skam om det blir så. Det är inte säkert att cykla längs vägen idag. Det är många tunga lastbilar som kör väldigt fort. Vi har haft flera olyckor där. Samtidigt är bussförbindelserna till Blentarp väldigt dåliga, säger Marie Bchara.

Hon säger många i byn hoppas på att cykelvägen snart ska bli av och att hästfolket vill se den som kombinerad ridväg.
– Det borde den bli i så fall eftersom vi är så hästtäta i området.
En cykelväg tror hon även kan påverka byns attraktivitet.
– Eftersom det verkar som att vi inte får bättre kollektivtrafik så måste vi ha ett alternativt. Annars påverkas inflyttandet till byn.
Marie Bchara menar att många, särskilt barn och unga, skulle kunna förflytta sig lättare om de kunde cykla till Veberöd och ta buss därifrån.
– Vi ser hur mycket den nya cykelleden mellan Blentarp och Sövde har betytt. Den används jätte-mycket.
Den resterande sträckan mellan Sövde och Sjöbo föreslås att genomföras 2025.

Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att kommunen har gjort ett yttrande till Region Skåne där det påpekas att sträckan Hemmestorp-Blentarp blir en felande länk.
– Den borde prioriteras.
En ny detaljplan har tagits fram för Hemmestorp och cirka 40 nya bostäder planeras.
– En cykelväg mellan Hemmestorp och Blentarp kan underlätta för skolbarnen och även göra det enklare för dem som ska ta sig till affär och kollektivtrafik i Veberöd.
– Med hjälp av en cykelväg blir det också möjligt att cykla till Kulturens Östarp.

I yttrandet nämner Sjöbo kommun även att det borde göras satsningar för cyklisterna mellan Anklam och Ramsåsa i samband med den planerade ombyggnaden av väg 11 som föreslås genomföras 2021/2022.

Dagens fråga

Längtar du till ishockeysäsongen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×