Billig drift väger upp investeringen

Lund Elvägarna innebär stora miljöfördelar och investeringskostnaderna kan vägas upp av billigare fordonsdrift.

– Med tanke på den globala uppvärmningen och på att vägtrafiken svarar för 25-30 procent av växthusgasutsläppen i Sverige är elfordonen viktiga, säger Dan Zethraeus.

I och med att elmotorn är dubbelt så effektiv som förbränningsmotorn skulle en storskalig övergång få stor betydelse.
– Då kan vi också ersätta bränsleimport för 70 miljarder kronor per år med ren el som vi producerar själva, säger Dan Zethraeus.

Hittills innebär bilbatteriernas höga pris och begränsade kapacitet en broms och då kommer elvägarna in.
Men en stor satsning på elvägar kräver omfattande investeringar. En grov uppskattning är att själva elvägen kostar 0,6 miljoner euro per kilometer och hela systemet inräknat kanske tre gånger så mycket.
– Men genom att eldriften är billigare kan totalkostnaden under en tioårsperiod bli den samma som med bränsledrivna fordon, säger Dan Zethraeus.

För att täcka in laddningsbehoven för långväga transporter bedöms att hälften av europa- och de stora riksvägarna behöver förses med elskenor.
– Men den typen av vägar motsvarar bara två procent av hela vägnätet, påpekar Dan Zethraeus.
På parkeringsplatser kan laddstolpar ersättas av laddskenor och totalt sett bedöms de ökade laddningsmöjligheterna innebära att storleken på elfordonens batterier kan halveras.
– Det sänker kostnaderna betydligt och minskar samtidigt den miljöbelastning som batteritillverkningen medför, säger Dan Zethraeus.

Läs mer:

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Klagar du på kaffet på jobbet?

Loading ... Loading ...
×