Besparingar trots överskott

Sjöbo Trots att Sjöbo kommun även i år väntas få ett överskott på tolv miljoner kronor beslutade kommunstyrelsen på onsdagen att besparingar ska göras inom bland annat skolan och vård och omsorg.

Vid årets slut beräknas flera nämnder ha ett underskott. Familjenämnden 2,3 miljoner kronor, samhällsbyggnadsnämnden 0,5 miljoner kronor, vård- och omsorgsnämnden 700 000 kronor samt kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet 1,2 miljoner kronor.
– Vi har en fastställd budget och alla nämnder får ta del av resursfördelningssystemet beroende på till exempel antal elever och äldre. Vi är också noggranna med att inte hålla tillbaka lönepåslag, där får man full täckning i bidraget för det kommande året. Därför får nämnderna jobba med att nå en ett resultat i balans, säger Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han nämner att familjenämnden redan har fått 2,5 miljoner kronor till individ- och familjeomsorgen.
När det gäller vård- och omsorgsnämnden är det de särskilda boendena som visar ett negativt resultat. En del går att hänvisa till ökningen av antalet sjukskrivningar i sommar, men också till inköp av externa LSS-platser.
– Hur de jobbar för att komma i ekonomisk balans får de själva avgöra, det är inte kommunstyrelsens uppgift.

Kommunstyrelsen beslutade att samhällsbyggnadsnämnden får 300 000 kronor extra av kommunstyrelsens pott för oförutsägbara kostnader. De 200 000 kronor som är kvar går till kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet för att täcka de akuta reparationerna som behövde göras på Orebadet i somras.
S yrkade avslag till att nämnderna skulle spara pengar, men efter votering som slutade 9-4 klubbades beslutet igenom.

Oppositionsrådet Cecilia Olsson Carlsson (S) är besviken.
– Vi ska inte snåla, vi har ju resurserna, säger hon.
I delårsrapporten nämns det att det finns möjlighet att avsätta ytterligare 2,3 miljoner kronor till resultatutjämningsfonden (rur), som i dagsläget har 77 miljoner kronor.
– Varje år pratar man om ”håll i pengarna, det kommer bli sämre tider”. Men hur många miljoner kronor har vi inte haft över? Det blir ju inte bättre tider för att vi snålar in på skolan.
– Våra farhågor är ju att om man snålar in på de yngre åren så kommer det att kosta ännu mer.

När det gäller utomhusbaden tycker hon att det var fel att dra in på badbussen och minska öppettiderna.
– Vi har ju inte baden för att tjäna pengar, det är ren friskvård.

S ville redan vid den första delårsrapporten i våras att det skulle göras en konsekvensanalys för att se vilka konsekvenser det blir när verksamheterna måste spara. Det har kommunstyrelsen först nu beslutat om.
– Man låter vakanta anställningar vara vakanta. Men vad innebär det för verksamheterna, säger Cecilia Olsson Carlsson.

Dagens fråga

Längtar du till ishockeysäsongen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×