Stefan Borg, gruppledare för SD i Hörby.
Önnebo har tömts. Ska det bli LSS-boende där i stället?

SD kräver att beslutet om Önnebo omprövas

ÖNNEKÖP – Lägg inte ner Önnebo. Bygg ut boendet i stället!
Det föreslår Sverigedemokraternas Stefan Borg, som anser att beslutet om att avveckla Önnebo är helt felaktigt. Han är kritisk till hur ärendet har hanterats av kommunledningen och anser att beslutsgången är odemokratisk.

Att tvinga gamla människor att flytta, och lägga ner ett väl fungerande äldreboende, samtidigt som det rapporteras om att det är brist på platser inom äldreomsorgen i kommunen är en ekvation som inte går ihop, enligt Stefan Borg.

På socialnämndens senaste möte initierade han ett ärende om att kommunen ska driva Önnebo vidare i egen eller annans regi efter årsskiftet. Något som inte borde vara omöjligt att lösa eftersom hyreskontraktet ändå gäller i två år till, menar han.
– Huvudskälet till att jag har initierat det här ärendet är att kommunen inte har presenterat några argument varför boendet måste läggas ner.
– Önnebo är inte dyrare än något annat boende i kommunen. Det är nödvändigt att se kalkyler och utreda vad det kostar att driva det vidare, säger Stefan Borg.

Han är förvånad och besviken över att beslutet om nedläggningen har fattats på tjänstemannanivå, utan att socialnämnden har varit inblandad.
– Det här har inte varit uppe till beslut i socialnämnden, trots att det är där det borde ha hanterats. Det är odemokratiskt, anser han.
Stefan Borg tycker att det är förfärligt att de gamla på Önnebo i all hast ska behöva tvingas lämna sin trygga tillvaro och flytta till andra boenden.

– En flyttning kommer att vara förenat med stort lidande och ångest inför att hantera en helt ny situation med okända personer och i en okänd miljö, motiverar han initieringen av ärendet i socialnämnden.
Stefan Borg tycker att kommunen ska behålla Önnebo – och även undersöka om det finns möjlighet att bygga ut det.

– Tomten finns där redan. Man skulle mycket väl kunna bygga ut så att man dubblar platsantalet.
– Det behövs byggas nytt. Det är stor brist på på äldreboenden i kommunen, säger Stefan Borg.
Jonas Karlsson

Dagens fråga

Var det rätt land som vann VM i fotboll?

Loading ... Loading ...
×