Handläggare gjorde otillåtna sökningar

Malmö En tidigare handläggare på Migrationsverket har gjort sig skyldig till 109 fall av dataintrång.
Detta då hon under ett års tid gjorde flera otillåtna slagningar på Migrationsverkets datasystem.

Den 60-åriga kvinnan arbetade under tiden för händelsen som handläggare på Migrationsverket och hade då tillgång till myndighetens datasystem.

Kvinnan hävdar att någon annan gjort sökningarna när hon inte satt vid datorn, men tingsrätten bedömer att sökningarna gjordes av henne med kvinnans inloggningsuppgifter.

Icke tjänsterelaterade sökningar är otillåtna bland Migrationsverkets handläggare. Slagningarna som kvinnan gjorde skedde under en ettårsperiod från oktober 2012 till oktober 2013.

Utredningen fann att kvinnans sökningar till stor del gällde en nära anhörig från Sudan som vid tidpunkten befann sig utomlands.

Hon gjorde även ett mindre antal sökningar på en annan person som var hemhörande i Sudan. Den personen var dock inte en anhörig till handläggaren.

Tingsrätten finner att hennes invändning, att någon annan gjort sökningarna, är en efterhandskonstruktion. Efter en överenskommelse med sin arbetsgivare gick kvinnan i pension ett år tidigare till följd av händelserna.

Kvinnan döms av tingsrätten till villkorlig dom för dataintrången.

Dagens fråga

Äger du en sommarstuga?

Loading ... Loading ...
×