Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) på Kyrkogatan som är avstängd för byggnation av en ny skola ( vid Mackleanskolan) och ett nytt bostadsområde, (vid Flintebrohemmet).
På slätten mittemot Skurups kyrka ska Er-Ho Bygg anlägga mindre fastigheter med hyreslägenheter. Upp till ett 80-tal bostäder kan det bli tal om.
I Abbekås har de första bostadsrätterna i form av villor uppförts av MT Syd på Svanvägen.
Planarkitekt Jennie Luthander jobbar mer operativt nu.
Bredvid hyreslägenheterna ska det ligga marklägenheter.

Byggboom av alla sorts bostäder

Skurup Det planeras för och byggs bostäder i hela Skurups kommun nu. En byggboom är inledd som kommer ge nya hyresrätter, bostadsrätter och villor i några år framöver.
– Vi möjliggör en flyttkedja som gör att vi får fler skatteintäkter och kan utveckla kommunen, säger kommunstyrelseordförande Magnus Alm (S).

På Svanvägen i Abbekås byggs det nya villor just nu, och Kyrkogatan i Skurup är avstängd för att det byggs en ny väg. En väg som ska leda in till ett område med 100 nya bostäder vid Flintebro. I Rydsgård syns också den nya infarten där Myresjöhus ska bygga villor.

– Det är lite spännande för nu är det någonting på gång i alla tätorterna, Skurup, Rydsgård, Skivarp och Abbekås, säger planarkitekt Jennie Luthander.
Det är ett behov i kombination med ett fokus som har lett fram till byggboomen. Det började med kommunstyrelseordförande Pierre Esbjörnssons (S) engagemang för att kommunen skulle förbereda mark med VA och el och bygga bostäder i egen regi, istället för att vänta på marknadens eventuella agerande.
– Pierre ville att vi skulle ta tag i byggnationen själva, säger Jenny Luthander och konstaterar att tjänstemännen på plan- och byggenheten har gått från att jobba långsiktigt till att jobba mer operativt.
– Magnus Alm driver samma linje, att kommunen ska ha en aktiv roll i bostadsbyggandet och vi har regelbundna möten. Vi jobbar närmare politiken nu, säger Luthander.

Magnus Alm (S) beskriver det från sitt perspektiv som att tjänstemännen fått en mer aktiv roll.
– De har fått större frihet att verka utifrån sin profession för den samhällsutveckling som vi vill se.
Plan- och byggenheten har förstärkts med nyrekryteringar för att jobba med dessa frågor. Eva-Marie Engström anställdes i våras som ny förvaltningschef och nyligen har Per Andersson anställts som exploateringsingengör.
– Vi har gett Engström ett tydligt politiskt uppdrag att växla upp och det har hon axlat på ett föredömligt sätt, tycker Alm.
Men bostadsbyggande tar tid. I år hinner inte kommunen komma upp i det tempo man vill bygga i, 100 bostäder om året. 2017 ser det ut att landa på ett femtiotal nya bostäder. Men året efter kan bli det första att uppfylla kraven för att kommunen ska nå sin vision om 18 000 invånare år 2030.

– Vi har planerat för 1 800 bostäder och räknar med att bygga 100 om året för att vara i fas med den önskade inflyttningen, säger Luthander.
– Det är inte orealistiskt att bygga 100 bostäder om året, tillägger hon och konstaterar att 2018 kommer målet att uppnås.

Nyhetsbrev

×