På onsdagen inleddes spårläggningen av underentreprenören Anker AB. Foto: Lars Johansson
Omfattade markförberedelser krävs innan själva spårläggningen kan inledas.
Rälerna kommer från Österrike och mellanlagras vid Skanskas platskontor.

Nu läggs rälsen på plats

Lund På onsdagen monterades den första rälsen till spårvägen mellan Lund C och ESS. Premiären skedde i Brunnshögsgatan och arbetet går nu vidare norrut för att nå ändhållplatsen där till våren.

Spårvägen från Lund C till ESS utgörs av ett 5,5 km långt dubbelspår med nio hållplatser. Kostnaden för infrastrukturen blir 776 miljoner kronor och delas mellan kommunen och staten via Stadsmiljöavtalet och Sverigeförhandlingen. Region Skåne svarar för vagndepån som ska byggas i närheten av ESS och beräknas kosta 200 miljoner kronor.
Infrastrukturen blir färdig i slutet av 2018 men trafikstarten dröjer till våren 2020. De 30 meter långa spårvagnarna får en kapacitet på 160 resenärer och turtätheten i rusningstid blir 7,5 minuter. Restiden för hela sträckan blir knappt en kvart.

– Därefter fortsätter spårläggningen på flera fronter i centrum, förklarar huvudentreprenören Skanskas projektchef Mattias Lövbom.

Spårvägsprojektet inleddes i mars men hittills har arbetet främst handlat om ledningsomdragningar – som pågår ett tag till – och grundläggning för spåren.
Spårläggningen, som är ett precisionsarbete, utförs av underentreprenören Anker AB och de sex erfarna experterna kommer att montera omkring 300 meter räls i veckan innan hela spårvägen är utlagd om cirka ett år.
Metoden är unik för Sverige men har använts i bland annat Freiburg i Tyskland.

Bygget sker med längsgående balkar, något som innebär en robustare anläggning jämfört med ett vanligt ballastspår med slipers.
Tekniken skapar samtidigt goda förutsättningar för det gräs som ska växa mellan spåren längs största delen av sträckan.
Gräset har en estetisk och avgränsande funktion men innebär även ökad biologisk mångfald samtidigt som partikelföroreningar binds.
– Dessutom tar gräset hand om dagvatten och dämpar buller och vibrationer, förklarar Mattias Lövbom.
Spårläggningen inleds med att marken grävs ut och terrasseras. Därefter byggs en spårbädd eller överbyggnad upp med förstärkningslager av grus och ibland även med geonät och fiberduk.

På överbyggnaden läggs sedan U-formade korgar av plast och därefter armeringskorgar varpå rälerna placeras på klossar.
Sedan svetsas rälskarvarna samman.
– Då viks gummit, som är monterat på rälen för att stoppa så kallad vagabonderande ström, tillfälligt undan för att inte skadas, säger Mattias Lövbom.
Nästa fas är att rälsen hängs i jiggar, sedan vidtar betonggjutning och efter härdningen monteras spårbrunnar för vattenavrinning.
Rälerna tillverkas i Österrike och fraktas till Lund med tåg och lastbil. Varje räl är 18 meter lång och de lagras vid Skanskas platskontor vid Odarslövsvägen för vidare transport med kranbil.

Spårvägen från Lund C till ESS utgörs av ett 5,5 km långt dubbelspår med nio hållplatser. Kostnaden för infrastrukturen blir 776 miljoner kronor och delas mellan kommunen och staten via Stadsmiljöavtalet och Sverigeförhandlingen. Region Skåne svarar för vagndepån som ska byggas i närheten av ESS och beräknas kosta 200 miljoner kronor.
Infrastrukturen blir färdig i slutet av 2018 men trafikstarten dröjer till våren 2020. De 30 meter långa spårvagnarna får en kapacitet på 160 resenärer och turtätheten i rusningstid blir 7,5 minuter. Restiden för hela sträckan blir knappt en kvart.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du fiskat kräftor någon gång?

Loading ... Loading ...
×