Skolchef Jeanette Willby har tidigare varit rektor i Lomma, en kommun som blev bästa skolkommun i Lärarnas riksförbunds mätning 2016.
Per Skoog, ordförande för Lärarförbundet i Sjöbo, efterlyser bättre digitala system och lärarassistenter för att minska den administrativa bördan.

Klättrar i skolranking men stressade lärare oroar

Sjöbo I Lärarförbundets skolrankning 2017 tog kommunen ett rejält skutt från plats 267 till 139.
Samtidigt tappade Sjöbo rejält i kategorin ”Friska lärare”.

Lärarförbundets mätning visar att Sjöbo kommun klättrat långt över 100 positioner och förbättrat sig inom en rad kategorier utifrån vårterminen 2016, i jämförelse med föregående mätning.

När det kommer till meritvärde i årskurs nio hamnade Sjöbo på plats 105 av Sveriges 290 kommuner jämfört med förra årets 231:e plats. Och i kategorin elever med godkänt i alla ämnen klättrade kommunen rejält, från plats 277 till 94.
– Vi ser att det inte är en tillfällighet utan hårt jobb från elever och pedagoger, säger Jeanette Willby, kommunens skolchef.
– Och det är viktigt att komma ihåg att resultatet i årskurs nio bygger på hela deras utbildning: från förskolan upp till skolans nionde år.

Lärarförbundet har även tagit fram ett likvärdighetsindex utifrån kommunernas förutsättningar i fråga om andelen pojkar, flickor, nyanlända och föräldrars utbildningsbakgrund. Då hamnar kommunen på plats 77 respektive 90 i kategorierna meritvärde och andelen godkända i alla ämnen.
Jeanette Willby ser en mer jämlik fördelning av betygen mellan elever.
– Kanske är det för att våra pedagoger hittar inriktningar som fungerar väl för både tjejer och killar.
Samtidigt fanns det kategorier där kommunen tappade positioner. Kanske mest allvarsamt inom ”Friska lärare” – hur mycket förbundets medlemmar sjukskrivit sig – där kommunen dalar från plats 56 till 136.
– Där har vi börjat titta på vad vi kan göra för att avstressa våra lärare, säger Jeanette Willby och nämner en minskning av dokumentationsarbetet, exempelvis i antimobbningsprogrammet Olweus.

Lärarförbundet i Sjöbo hoppas att mätningen tyder på ett trendbrott, men är orolig för minskningen inom lärartäthet och de föreslagna nerdragningarna inom förskolan på 2,5 miljoner kronor.
– Det är jättekul att resultaten blivit bättre för årskurs nio.
– Men för bärighet på lång sikt gäller att det finns en bra resursfördelning och arbetsbelastning så man får hit utbildade lärare, säger Per Skoog, ordförande i Lärarförbundet i Sjöbo.
Han upplever en ökning av antalet lärare i rehab, alltså lärare med längre sjukskrivningar på grund av stress och utbrändhet. Han vågar dock inte uttala sig om sjuktalen faktiskt ökar.
– Men vi förstod aldrig att man förbättrade sig med närmare 200 placeringar 2015-2016.

Läs mer:

Nyhetsbrev

×