Förbereder för att elever ska kunna praoa 2018

sjöbo 2014 blev det prao-stopp i kommunen efter hårdare krav från Arbetsmiljöverket.
Men nu kan en ändring vara på väg och kommunen har redan börjat förbereda sig.

Den obligatoriska praon avskaffades 1994 och sedan dess har antalet praodagar minskat bland skolorna i Sverige. Regeringen föreslår därför att praon ska bli obligatorisk i årskurs åtta och nio med start hösten 2018. På Sjöbo kommun gläds man åt förslaget och har redan satt igång arbetet med en försöksperiod på Färsingaskolan.

– Vi har länge strävat efter att få till stånd vår prao och vi har gjort de justeringar som Arbetsmiljöverket behövde kring vår prao-hantering, säger Richard Löfgren, chef på familjeförvaltningen.
– Med stor sannolikhet går lagförslaget igenom och vi planerar redan för läsåret 2018-19. Då kommer vi precis som alla andra kommuner behöver anordna prao.
Han är nästan övertygad om att förslaget förverkligas.
– Dels pratar jag med mina kollegor ute i Sverige, dels hör jag med Sveriges kommuner och landsting. Det finns också en stark kraft hos företag och medborgare som tycker det här är bra.

– Det ger barn bättre möjligheter i framtida yrkesval: att få vara på en arbetsplats och känna på hur det är ger en insikt, och det kan även vara studiemotiverande.
Uppehållet från praon skedde 2014 efter tuffare krav på kommunerna att undersöka praoplatserna.
– När vi gjorde ett uppehåll så var det utifrån att vi inte kände att vi klarade av Arbetsmiljöverkets krav på dokumentation av säkerheten för barnen. Det handlade exempelvis om att handledarna på arbetsplatserna hade rätt utbildning. Vi ville inte utsätta vare sig elever, företag eller rektorer för en risk att bryta mot något. Sen har vi arbetat med att ha bra rutiner och mallar för att säkerställa arbetsmiljön.

Utsattheten på en arbetsplats varierar och vissa platser kan vara mer utsatta än man kanske tror.
– Att praoa på ett bibliotek kan för allmänheten kännas som ingenting, men det finns hot om våld och situationer som uppstår, det är en svår fråga, säger Richard Löfgren.
Regeringens lagförslag gäller även grundsärskolan årskurs nio och tio.

Läs mer:

Nyhetsbrev

×