Fältsekreterarna Hilde Pettersson och Jonna Östensson på gågatan i Skurup där det rör sig mycket ungdomar på kvällarna. Foto: Catharina Nilsson

Dubbelt så många unga röker cannabis

Skurup Tonåringar på högstadiet röker dubbelt så mycket cannabis som i fjor visar en färsk undersökning.
Och sjundeklassarna i Skurup använder mer alkohol och droger än i fjor.

Uppgifterna kommer från Öckeröprojektet. Det är Malmö Högskola som gör undersökningen sedan två år tillbaka. Det specifika med denna undersökning är att resultaten är färska när de offentliggörs. 419 av 466 högstadielever i Skurup deltog i studien som gjordes 28 augusti i år.
Den visar att 7 procent av alla elever som började högstadiet denna höst har provat narkotika, marijuana eller hasch är de vanligaste drogerna.
– Det är tråkigt att cannabisdelen ökar. Den har fördubblats från i fjor, från 3,8 procent till 7 procent som har rökt cannabis någon gång, säger fältsekreterare Hilde Pettersson.
Undersökningen visar också att sjundeklassarna ligger högre än i fjor vad gäller användning av alkohol och rökning. Andelen som druickit alkohol någon gång är 28 procent i årskurs sju och 27 procent i årskurs 8. Och då ska man ha i åtanke att det är tre dagar in på terminen vilket innebär att det är knappt 30 procent av 12-åringarna som druckit alkohol innan de börjar högstadiet.
– Det här bådar inte gott för de tre kommande åren, säger fältsekreterare Pettersson bekymrat.

Fältsekreterarna har varit ute och informerat om uppgifterna på höstens föräldramöten på båda högstadieskolorna, samt i sjätteklasserna.
– Vi var ute hos sexorna i fjor också, men tydligen inte tillräckligt agressivt, säger Pettersson.

Fältsekreterarna känner sig stärkta i sitt arbete med den nya studien i verktygslådan. Region Skånes hälsoundersökning kommer vart fjärde år och förlorar därmed i aktualitet i förhållande till de föräldrar som har tonåringar just då.
– Den här undersökningen kan inte föräldrarna slå ifrån sig. Det gäller deras barn, de som går i sjuan, åttan och nian nu, konstaterar Pettersson.
Fältsekreterarna uppmanar föräldrarna till att ta diskussionen med sina barn. Föräldrarnas inställning till droger har ett stort inflytande på barnens agerande. Men har det redan gått snett så ska man inte tveka att be om hjälp, så fort som möjligt.
Kommunen har alldeles nyligen utbildat personal i ett cannabis-program där ungdomen och föräldrarna deltar tillsammans för att vänja av ungdomen med drogen och hitta tillbaka till tillitsfulla relationer.
Fältarna varnar för vanliga cigaretter också eftersom de är inkörsporten till cannabis. Av de som röker vanliga cigaretter har hälften prövat cannabis. Medan endast 0,1 procent av icke-rökarna har testat cannabis.

På lång sikt kan man se att alkoholkonsumtionen har gått ned bland ungdomar, säger fältsekreterare Jonna Östensson.
– På tio femton års sikt är trenden tydlig.
– Men det är fortfarande för mycket att 59 procent har druckit alkohol när de ska börja nionde klass, inflikar Pettersson.

Dagens fråga

Var det rätt land som vann VM i fotboll?

Loading ... Loading ...
×