Sven Svensson och Henrik Persson i Gamla Boo vattenskidklubb menar att uteblivet bidrag får konsekvenser för verksamheten.Foto: Mattias Grenholm
Gamla Boo vattenskidclub får inget bidrag för extraordinära utgifter. Sven Svensson menar att det får konsekvenser.
Sven Svensson och Henrik Persson, samt Nisse, på de nya bryggorna med den reparerade motorbåten i bakgrunden.
Skånskan den 23 juni.

Krisen slår mot liten klubb

Gamla Boo Det är tuffa ekonomiska tider i Höör. Prognoserna pekar på ett underskott på runt 20 miljoner och det betyder att alla måste spara – inte minst inom kultur och fritid.
För Gamla Boo vattenskidklubb, som varit otursförföljda i ett par år, blir uteblivet extrabidrag väldigt kännbart.

Klubben startade 1980 av ett gäng vattenskidsentusiaster. Efter ett antal års kringflackande mellan olika platser kring Ringsjön hamnade de på nuvarande plats mellan Orup och Ängsbyn.
– Här fanns ingenting. Vi fixade till sankmarken, anlade brygga och sköter om området helt ideellt, säger Sven Svensson, en av grundarna.
Ekonomin går runt på medlemsavgifter, viss sponsring samt anläggningsbidrag och lokalt aktivitetsstöd från kommunen.
– Vi har aldrig behövt andra bidrag innan och normalt har vi inga problem med ekonomin men när man får sådana här smällar…, säger han.

Vad Sven Svensson syftar på är en rad extraordinära utgifter de senaste åren som gör att man befarar att klubbens verksamhet kommer drabbas hårt.
När man 2016 gjorde ett nödvändigt köp av nya bryggor blev transport- och monteringskostnader oväntat högre än beräknat och vid en storm i maj i år sjönk klubbens motorbåt. Detta medförde höga reparationskostnader samt extrautgifter för hyra av annan båt.
Sammanlagt drabbades klubben av 116 000 kronor i oförutsedda utgifter. Därför vände man sig till kommunen med en vädjan om stöd.
Men på kultur- och fritidsnämnden blev det nej.

– Vi har inga pengar, så enkelt är det. Sociala sektorn slukar alla resurser och vi har krav på att dra ner på allt som inte är lagstadgat. Det hjälper inte att jag framför att neddragningar på vårt område kommer drabba Höörsborna hårt, säger nämndens ordförande Jill Andersson (S).
– Detta är bara början, jag befarar att det blir än värre. Stora summor måste sparas och det smärtar oss alla, säger 1:e vice ordförande, Tom Ström (M).

Nyhetsbrev

×