Skånskan 9 oktober.

”Åtta månader är alldeles för länge”

ESLÖV I måndags presenterade Skånskan en granskning av väntetiderna för inflytt på äldreboende.
I Hörby fanns det utredningstider på upp till åtta månader under 2017.
– Det är alldeles för länge, säger Marie Svensson på Inspektionen för vård och omsorg.

När en äldre ansöker om äldreboende ska en utredning inledas skyndsamt, enligt Socialtjänstlagen. Men det finns ingen lagstiftning som reglerar hur länge utredningen får pågå.
– Men oftast är den äldre känd sedan tidigare och har hemtjänst. Så längre tid än en-två månader ska det inte behöva ta, säger Marie Svensson på Inspektionen för vård- och omsorg (IVO).
I Hörby fanns det utredningstider på upp till åtta månader under 2017.
– Det är alldeles för länge, säger Marie Svensson.
Kommunen anger bland annat som skäl att man inte får in utredningshandlingar.
– Jag vet inte vad det skulle kunna vara för handlingar. Men då får man ju ligga på. Man har ändå ett uppföljningsansvar, säger Marie Svensson.
Det fanns även en förvaltare i Hörby som bett att få vänta.
– Ja, men då får man väl ta tillbaka sin ansökan. Då får man göra en ny ansökan när det blir aktuellt igen. Det finns ingen anledning att ansöka om något man inte behöver, säger Marie Svensson.
I Hörby har sex personer under 2017 redan hunnit avlida i väntan på äldreboende.
– Många gånger söker man väldigt sent. Och då är man så pass svårt sjuk att man kanske inte ska flytta. Då är det kanske bättre att försöka tillgodose behoven där man är och känner sig trygg, säger Marie Svensson.
När Skånskan varit i kontakt med flera kommunföreträdare säger man ofta att man har tre månader på sig att verkställa ett beslut och hitta en plats åt den äldre. Men det gäller inte, enligt Marie Svensson.

Hon förklarar att kommunen ska verkställa alla biståndsbeslut omedelbart. Men påpekar samtidigt att ett beslut om äldreboende kan ta lite längre tid.
När det gäller de tre månaderna finns det däremot en anmälningsplikt som säger att en kommun måste anmäla till IVO när ett beslut tagit mer än tre månader att verkställa.
– Då blir det lite missvisande om man säger att de har tre månader på sig att verkställa. För det har de egentligen inte, säger Marie Svensson.
Det åligger IVO att ansöka om vite hos förvaltningsrätten om kommunen inte verkställer beslut inom tre månader.

Men när detta prövats har det visat sig att domstolarna tyckt att sex månaders verkställighetstid för äldreboende kan vara skäligt.
– Självklart måste man se till varje enskilt fall. Vad som är skäligt och inte. Och vad man har för situation hemma, säger Marie Svensson.
Det betyder att myndigheterna tycks se på saken på olika sätt. Kommunen på sitt sätt. IVO på sitt sätt. Och domstolarna på ett tredje sätt.
Föranleder Skånskans granskning några åtgärder från IVO:s sida?
– Det kan inte jag svara på. Men om vi ser att en kommun har långa handläggningstider och har satt i system att fördröja för att man inte har några platser, då kan vi inleda tillsyn, säger Marie Svensson.
När Skånskan ställer ”Dagens fråga” på webben om hur lång väntetid som kan vara rimlig svarar sextio procent att det skulle vara max en månads väntetid. Trettiotvå procent ville inte ha någon väntetid alls. Och resterande åtta procent tycker att det kan få ta upp till ett år. Det totala antalet röster var 741.

Dagens fråga

Längtar du till ishockeysäsongen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×