Daniel Stjernfeldt och Andreas Schönström föredrar att ta sig fram på cykel.
Teres Arvidsson, koordinator i kampanjen, fick skjuts på vägen till träffen.
Konsulten Mats Huss provade en elcykel, men tyckte att den gick för sakta.

Kampanj för miljövänliga transporter

MALMÖ När Malmö växer och stan förtätas är det viktigt att behålla de gröna stråket och sköta transporterna miljövänligt.
Det är tankarna bakom kampanjen Mobility challenge som startade i Västra hamnen på måndagen.

Mobility Challenge handlar inte om en bilfri stad utan om hur boende och arbetstagare använder stadens utrymme för transporter och mobilitet.
– Genom att samla bostadsrättsföreningar, företag och organisationer i området vill vi tillsammans knäcka koderna för hur vi transportera oss miljövänligt till och från våra bostäder och arbeten, säger Helena Paulsson, som är ordförande i nätverket”Västra hamnen – Have it all”.
Uppstarten skedde med att företag och organisationer bjöds in till Vagnsverkstaden där de fick information om kampanjen och hur de kan medverka. Här fanns också tillfälle att testa olika typer av cyklar.
Under veckan pågår också en tävling, där det team, en grupp boende, ett team på ett företag eller i en organisation, som transporterar sig till och från arbetet på mest klimatsmarta och hållbara sätt kommer premieras priser som kommer gynna hela Västra hamnen.
– Tanken är att genom att börja med företagen och Malmö högskola kan vi fånga upp olika idéer och öka samverkan kring hur framtidens Västra hamnen ska utformas, förklarar Daniel Stjernfeldt, initiativtagare till Mobility Challenge på gatukontoret.
I dag bor det 10 00 personer i Västra hamnen och år 2030 planeras det för 20 000 boende i området plus en rad nya företag.
Om två år startas en ny miljövänlig Malmöexpress mellan Lindängen och Västra hamnen och det ska också byggas två nya boar för gång-, cykel- och busstrafik till och från Västra hamnen.
– Den här typen av initiativ tvingar oss att fundera över våra vanor. Jag ser fram emot fler tankar kring hur vi gör vår stad mer attraktivt genom att välja färdsätt som inte tär på klimatet, både för folk som bor i området och folk som pendlar hit, säger tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S).
Nästa steg blir att gå ut till allmänheten och kampanja för att fler ska ta sig med cykeln eller allmänna kommunikationer istället för bil. På sikt ska hela Malmö involveras i tankesättet om framtidens transporter.

Dagens fråga

Äger du en sommarstuga?

Loading ... Loading ...
×