Behovet av organdonatorer är fortfarande stort. Foto: TT/Arkiv

Fortsatt stort behov av organdonatorer 

Sverige I dag måndag, börjar Donationsveckan för att få fler att göra sin vilja att donera känd.
Oavsett ålder kan en avliden person vara en lämplig organdonator - i fjor var den äldsta 88 år.

Antal avlidna organdonatorer per år:
2017:
139 (fram till den 30 september)
2016: 185
2015: 167
2014: 166
2013: 151
2012: 141
2011: 143
2010: 118

Enligt Socialstyrelsen har hittills i år 139 avlidna personer kunnat hjälpa andra svårt sjuka genom organdonation.

Samtidigt har 27 personer avlidit i väntan på en transplantation.

Antalet avlidna donatorer ser ut att bli ungefär lika många som under helåret 2016. Då var antalet donatorer 185, vilket var det högsta någonsin.

En förklaring till ökningen är att sjukvården har blivit bättre på att identifiera möjliga donatorer, men trots detta behövs det fler donatorer.

– Organen räcker fortfarande inte till alla dem som är så svårt sjuka att de behöver en transplantation. I dagsläget finns ett behov av 800 organ, säger Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

En avliden person kan donera upp till åtta organ, så för dem som står på väntelistan gör varje donator stor skillnad. En viktig del i arbetet med att öka antalet transplantationer är att få fler att ta ställning till donation. Därför anordnar Socialstyrelsen Donationsveckan den 9-15 oktober.

– Var och en kan bidra genom att göra klart för sig själv och sina närstående hur man ser på att donera sina organ och vävnader. Genom att också tydligt göra sin vilja att donera känd kan man hjälpa en medmänniska att överleva, säger Donationsrådets ordförande Kenneth Johansson.

De flesta svenskar är positiva till donation. Men fler behöver göra sin vilja känd genom något av de tre sätten: registrera sig i Socialstyrelsens donationsregister, tala med närstående eller fylla i ett donationskort. Alla tre sätten är lika giltiga.

Den äldsta som donerade organ efter sin död i fjor var 88 år och den yngsta var 13 år.

– Alla kan göra sin vilja känd, oavsett ålder eller hälsotillstånd. Hälso- och sjukvården gör alltid en individuell bedömning av vem som är medicinskt lämplig. De som donerade organ efter sin död förra året var mellan 13 och 88 år, säger Kenneth Johansson.

Under förra årets Donationsvecka registrerade sig 4 035 personer i donationsregistret, att jämföra med runt 500-700 personer en vanlig vecka. I dagsläget är det totalt 1 570 222 personer som har registrerat sig. Av dem är 73 procent positiva till donation.

Det är fortfarande vanligast med njurtransplantationer. Hittills i år har 338 njurtransplantationer utförts, enligt Socialstyrelsens pressmeddelande.

Antal avlidna organdonatorer per år:
2017:
139 (fram till den 30 september)
2016: 185
2015: 167
2014: 166
2013: 151
2012: 141
2011: 143
2010: 118

Dagens fråga

Klagar du på kaffet på jobbet?

Loading ... Loading ...
×