Foto: TT/Arkiv

Programmet mot mobbning skrotas

sjöbo Sedan 2005 har Sjöbo kommuns skolor använt sig av Kraft-programmet som baseras på den så kallade Olweus-metoden. Men nu byter man inriktning i kampen mot mobbning.

Olweusprogrammet skapades av en svensk professor i psykologi, Dan Olweus. I programmet ingår bland annat att elever och lärare utarbetar regler mobbning i klassrummet, time-out för den som mobbar och ett aktivt rastvaktssystem.

Olweus-metoden slopas efter att familjenämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över arbetet mot mobbning och kränkningar. Metoden har inneburit en hel del dokumentationsarbete för skolpersonal varför nämnden nu väljer att byta tillvägagångssätt. I stället ska rektorerna använda sig av flera olika metoder.
– Invändningarna är den tunga dokumentationen. Vi håller på att titta på vilka metoder vi ska ha. Min tro är att det kommer se liknande ut. Hur det ska se ut håller tjänstemännen att arbeta med, säger Magnus Hammarskjöld (M), ordförande i familjenämnden.
I kommunens beskrivning av Olweus-/Kraft-programmet går det att läsa att antalet elever som utsatts för kränkningar varit ”i stort oförändrat de senaste åren”. 2016 skrev Skånska Dagbladet att andelen elever som 2015 uppgav att de blivit mobbade var 8,8 procent, en liten ökning jämfört med starten 2005.

Är inte det ett misslyckande?
– Antalet är i stort är ungefär det samma, men de grova mobbningsfallen har minskat. Det har inte varit bortkastat, säger Magnus Hammarskjöld.

I en rapport från Skolverket 2009 kritiserades flera antimobbningsprogram, bland annat Olweus. En av forskarna menade bland annat att antimobbningsprogram är ett dyrt sätt för skolor att känna sig mer trygga utifall en elev skulle begära skadestånd för bristande antimobbningsarbete.
– Det är inte den anledningen vi har haft. Vi la mycket energi på detta och har hållit på med det under en längre tid. Nu har vi gjort en utvärdering och kan dra slutsatser. Det kommer inte heta Olweus men vi vill ha kvar arbetet och övningarna med eleverna och det arbetet ska bli större, säger Magnus Hammarskjöld.
Axel Hilleskog

Olweusprogrammet skapades av en svensk professor i psykologi, Dan Olweus. I programmet ingår bland annat att elever och lärare utarbetar regler mobbning i klassrummet, time-out för den som mobbar och ett aktivt rastvaktssystem.

Läs mer:

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×