Korsbackaskolan innan renoveringen. Efter nyinvigningen i fjor har eleverna klagat på dålig luft, ojämna temperaturer och lukt som sprider sig till klassrummen. Arkivbild

Ny ventilation fungerar inte

Kävlinge Sedan ombyggnaden av Korsbackaskolan blev färdig förra sommaren har elever och personal tvingats vistas i lokaler med undermålig ventilation.
Trots att det påtalats upprepade gånger har inget hänt.
Nu har facket fått nog och kräver åtgärder.

– Det här är en följetong. De har byggt om ventilationen, och fått den godkänd. Trots det fungerar den inte, säger Lotta Cederberg Gedik, ordförande för Lärarförbundet i Kävlinge.

Förra sommaren nyinvigdes Korsbackaskolan efter en omfattande upprustning. Under flera år bedrevs undervisning i moduler när de ordinarie lokalerna renoverades, vilket skedde i två etapper. Målet var att skapa en fräschare skola bättre anpassad till dagens pedagogik.
Samtidigt uppgraderades också ventilationen. Bland annat så mäts koldioxidhalten i inomhusluften i klassrummen för kunna styra mängden luft.
Men under det senaste läsåret och början av den här terminen har personal och elever klagat över dålig luft i lokalerna. Symptom har visat sig i form av trötthet och illamående till följd av att man upplever att det finns syrebrist i klassrummen.

Andra klagomål har rört lukt som spridit sig från hemkunskapssalen och NO-salarna.
– När de stekt i hemkunskapen har det luktat i andra klassrum, säger Lotta Cederberg Gedik.
Det har också klagats på ojämna temperaturer i en del utrymmen. På sommaren är de varma och på vintern för kalla.

I en skrivelse till kommunstyrelsen kräver nu Lärarförbundet åtgärder för att komma till rätta med problemen. Det vill bland annat ha kopior på protokollen som upprättades när anläggningen besiktigades, få en skriftlig redogörelse för vilka eventuella fel som påtalades då och att luftomsättningen i alla utrymmen i skolan mäts ordentligt.
– De här problemen har funnits hela tiden sedan besiktningen, säger Lotta Cederberg Gedik.

Korsbackaskolan har sedan tre veckor tillbaka en ny rektor, Mats Svensson. Han är av förklarliga skäl inte insatt i alla turer det senaste året. Men han säger att han ska ta tag i problemen. I nästa vecka är ett möte inbokat med bland annat KKB Lokaler, som förvaltar fastigheten, och Lärarförbundet.
– Vi tar inte lätt på det här, säger han.

Jimmie Persson, teknisk förvaltare på KKB Lokaler, säger att mått och steg vidtagits kontinuerligt efterhand som problemen dykt upp.
– Jag är inte hundra procent insatt från början. Men alla åtgärder finns dokumenterade, säger han.
Svårigheten ligger, enligt Jimmie Persson, att få det gamla och nya ventilationssystemet att fungera ihop.
– Detta är ett väldigt fint system, med behovsanpassad luft i klassrummen. När det fungerar är det mycket bra.

Dagens fråga

Äger du en sommarstuga?

Loading ... Loading ...
×