Höör och Botkyrka ordnar konferens

Höör I början av november är det dags för den nionde nordiska familjerådslagskonferensen. Bland värdarna finns Höörs kommun.
– Vi hoppas att intresset för familjerådslag ska öka i Sverige, säger Ewa Näslund, socialchef på Höörs kommun.

Metoden med familjerådslag är från Nya Zeeland och kom till Sverige i mitten av 1990-talet.

– Vi alla lever i ett socialt sammanhang. Och det är till vänner och familj vi vänder oss i första hand när vi får problem, säger Ewa Näslund som är socialchef på Höörs kommun.
– Sen ibland finns det också behov av samhällets experter.
Och då är det viktigt att socialtjänsten, när de hjälper människor, har kontakt med personens sociala nätverk, menar Ewa Näslund. Det är det familjerådslag handlar om.
– Man utgår från individens sociala nätverk – det är där man ser vad som funkar i praktiken, säger Ewa Näslund och berättar att man kallar samman nära anhöriga och professionella.
Höörs kommun började använda sig av familjerådslag 1999 och då använde man metoden när det handlade om barn. Men sedan dess har metoden kommit att användas i flera områden – till exempel när man hjälper individer med missbruksproblematik eller i samband med att äldre ska flytta in på särskilda ­boenden.

Ewa Näslund började arbeta med metoden 1995 inom Malmö stad och 2000 skrev hon en magister­uppsats om ämnet vid Lunds universitet. När hon 2004 rekryterades till Höörs kommun var det för att arbeta med familjerådslag i kommunen. Höörs och Botkyrka kommuner är i dag de kommuner i landet som har längst erfarenhet av att jobba med familjerådslag.
– Efter 1999 har det inte funnits något statligt stöd och det är upp till varje kommun om de vill jobba med metoden eller inte, säger Ewa Näslund.
– Vi är några stycken kommuner som fortsatt – vissa har hoppat av och vissa har hoppat på. Men det krävs väldigt mycket implementerande arbete.

Med konferensen hoppas man kunna öka intresset för metoden i Sveriges kommuner. Men de flesta deltagarna väntas komma från Danmark och Norge – där är metoden mer utbredd än i Sverige.
– I Norge har man tagit ett nationellt grepp. Där görs mycket forskning i ämnet och metoden finns i alla kommuner, säger Ewa Näslund.
Konferensen anordnas varannat år och årets konferens kommer att äga rum den femte och sjätte november på Malmö arena. Höörs och Botkyrka kommuner har stått som värd en gång förut, då i Botkyrka – andra år har konferensen anordnats i Danmark, Norge eller Finland.
– Nu fick vi önskemål från den danska sidan att konferensen skulle an­ordnas i Malmö, säger Ewa Näslund som hoppas att platsen lockar extra många danskar.
Planeringsarbetet har pågått sedan man tog över stafettpinnen för två år sedan. Föreläsa kommer bland andra Cecilia Grefve göra. Hon är Sveriges nationella samordnare för social barn- och ungdomsvård. På programmet står även seminarier och under måndagens festmiddag ska ­Gehöör bluesband från Höör ­underhålla.

– Mellan 150 och 200 är anmälda, säger Ewa ­Näslund.
– Men anmälarna fortsätter att komma in.

Nyhetsbrev

×