Fler tomer ska planeras i Teckomatorp. Nu strax norr om Teckomatorps station. KARTA: SVALÖVS KOMMUN

Garvaren ska växa ännu mer

SVALÖV Det ska byggas ännu mer i Teckomatorps centrum.
En fortsättning på nuvarande området vid Garvaren kommer i framtiden att sträcka sig ända fram till stationen.

Sedan 1939 har en detaljplan gällt för området, men vid en närmare titt visar det sig att denna inte passar in för dagens behov.
För stora och därför vill nu samhällsbyggnadsnämnden göra om de väl tilltagna tomterna till fler små.

– Förr i tiden ville folk ha rejäla tomter att nyttja, men numera gäller små och enkelt skötta. Därför kommer vi att ändra så att dubbelt så många får plats, säger Olof Röstin (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Totalt handlar det i runda slängar om ett 20-tal nya villatomter som kommer att erbjudas och går allt enligt planerna ska försäljning börja ske i början av 2018. Därefter kommer det nya området att bebyggas i snabb takt.

– Efterfrågan på tomter är otroligt stor just nu. Det byggs överallt och för Garvarens del är i princip alla tomter sålda.
– Därför måste vi hitta nya områden som vi kan erbjuda folk att slå sig ner på, klargör Olof Röstin.
Redan nu ska Svalöv utökas med nya villaområden intill nuvarande Kyrkvången, men även vid Svalövssjön kommer bostadsområdet att växa rejält de närmaste åren.
I Kågeröd på Kråkebcken är ett stort antal tomter uppköpta av byggföretag och vetskapen om att Pågatågstrafiken rullar in 2021 i Svalöv och Kågeröd gör att intresset för kommunen ökar för varje dag som går.
– I Teckomatorp hoppas vi kunna få till olika slags bebyggelse.
– Allt från friliggande villor och radhus till hyreslägenheter av olika slag.

– Det blir oerhört spännande att utveckla, säger Röstin.
Därmed ser man till att hitta alternativ tills att de olika partierna enats om hur man ska gå vidare med ett eventuellt köp av Teckomatorpsgården.
Här har styrande socialdemokrater, liberaler och moderater förordat en investering av en stor mängd mark utmed väg 17, men där i första hand Centern slagit i handbromsen och ansett priset alldeles för högt.
Dessa anser att man ska betala för åkermark medan de styrande minoriteten jobbat efter ett pris som gäller för villatomter.

Röstin betonar vikten av att ligga steget före de närmaste åren. Inflyttningen lär öka rejält:
– Därför måste vi också hitta platser som folk kan slå sig ner på. Ligga i framkant och kunna erbjuda en tomt direkt.
– Den detaljen måste vi jobba med oerhört hårt i de samhällen som lär växa i framtiden.

Dagens fråga

Äger du en sommarstuga?

Loading ... Loading ...
×