Centern tvekar om förslagen

HÖRBY Centerns Per-Erik Andersson, förste vice ordförande i BUN, är tveksam till idén att flytta undervisningen från Västerstad.
– Då kommer föräldrarna att ta sina barn till Löberöds skola i stället. Många föräldrar som bor i området pendlar västerut, säger han.

Centern ställde sig bakom att förstudien om skolorna i Östraby och Västerstad ska genomföras, men Per-Erik Andersson tror inte att förändringarna går att genomföra i praktiken.
– Vi anser att alla byskolorna ska vara kvar, betonar han.
Det var Per-Erik Andersson som fick igenom tillägget i beslutet att elevperspektivet, landsbygdsperspektivet och föräldraperspektivet också ska utredas.
– Om det här inte leder till något positivt för föräldrarna, eleverna och landsbygden ska vi inte sjösätta det. Det måste vara acceptabelt för kommuninvånarna.
– Det är deras mandat vi sitter på – inte för något självändamål, säger Per-Erik Andersson.
Frågan om genomförandet av förstudien ska nu upp i kommunstyrelsen för godkännande.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×