Vite för stökig tomt sänks igen

Sjöbo En kvinna i Sjöbo kommun får vitet för sin stökiga tomt sänkt av mark- och miljööverdomstolen. Nu behöver hon bara betala 10 000 kronor i stället för 110 000 kronor.

Då kvinnan inte städat upp på sin stökiga tomt och varken rivit sitt drivhus, en altanliknande träbyggnation eller sin bod beslutade samhällsnämnden att kvinnan skulle betala 110 000 kronor i vite.
Kvinnan anser inte att hon behöver ta bort byggnader som inte krävt bygglov och har överklagat beslutet till flera instanser. Hon har också framfört att hon är sjukpensionär.
Mark- och miljödomstolen sänkte vitet till 50 000 kronor, men mark- och miljööverdomstolen anser delarna om rivning i föreläggandet saknar laglig grund och sänkte vitet ytterligare till 10 000 kronor.

Nyhetsbrev

×