Åsa Ekblad (M).Arkivbild
Magnus Alm (S).Arkivbild

M kräver tiggeriförbud i Skurup

Skurup Åsa Ekblad (M) föreslår i en motion att Skurups kommun ska införa tiggeriförbud på allmän plats.
– Det hör inte hemma i Sverige.

Åsa Ekblad skickade in motionen, som handlar om att förordningen gällande tiggeri ska ses över och att den framöver också ska förbjuda tiggeri på allmän plats, till kommunen för ett år sedan. I tisdags behandlades den på kommunstyrelsens sammanträde.
– Det är en viktig fråga, accepterar vi tiggeri så lockar vi hit fler. Tiggeriet var ju något som vi bekämpade i Sverige för många år sedan och det ska vi inte ha tillbaka.
– Tiggarna som vi ser på våra gator nu är ju framför allt EU-migranter. Det är jättesynd om dem, men vi kan inte ta hand om hela världens befolkning. Det är inget fel att flytta problemet tillbaka till deras hemländer. Deras stat är skyldiga att ta hand om dem och erbjuda den hjälp som de har rätt till så att de kan vara hemma hos sina familjer och barn.

Hur stort är problemet med tiggeri i Skurup?
– Vi har tiggare utanför i princip alla butiker till och från. Vissa perioder är det inga alls, men då är de kanske någon annanstans eller i sina hemländer. Men det är ett problem oavsett om det är en person eller femton som tigger.
– Det är ju också bekräftat att det är en enorm organisation med kriminalitet bakom tiggeriet. Det kunde man ju se i tv-programmet Uppdrag Granskning nyligen. Det handlar inte bara om det vi ser på gatorna, det förekommer prostitution, stöldligor också, bland annat.

Åsa Ekblad, som sitter som ledamot i både kommunstyrelsen och fullmäktige, säger att hon har stöd av sitt parti när det gäller motionen.
– Alla moderater i Skurup står bakom detta. Jag tycker personligen att det bör vara ett nationellt förbud och har tryckt på det internt, men nu tar vi tag i det på lokal nivå först.
Hon säger också att hon och partiet följer utvecklingen i Vellinge med stort intresse, där fullmäktige har beslutat om tiggeriförbud på allmän plats.
– Vi är glada för att andra kommuner ser detta som ett problem. Det bästa hade ju varit om vi kommuner inte hade behövt engagera oss i den här frågan, utan att det hade skötts på nationell nivå.

Motionen behandlades av politikerna i kommunstyrelsen utan debatt. S valde att avslå medan M och SD yrkade bifall. Centern valde att inte yttra sig. Motionen behandlas härnäst av fullmäktige den 30 oktober.

Kommunstyrelsens ordförande Magnus Alm (S) yrkade avslag för motionen.
– Jag upplever inte att tiggeri är något problem i vår kommun. Det är ju redan reglerat idag i ordningsstadgan som vi har idag att man måste ha ett tillstånd för att samla in pengar på allmän plats. Jag ser inte att det skulle leda till några förändringar om man fattar ett nytt beslut i fullmäktige om något som redan finns.
– Jag tycker inte heller att tiggerifrågan är ett kommunalt ansvar, utan det är något som staten måste ta.
Han tycker inte heller att polismyndigheten ska lägga resurser på att avhysa tiggare.
– De bör prioritera andra saker när de är här.
Sverigedemokraterna i Skurup har också skrivit en motion om att de vill ha tiggeriförbud i kommunen. Även den behandlas på nästa fullmäktige.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×