När även pågatågen trafikerar Furulund kommer orten att genomgå stora förändringar. Dessa får invånarna vara med och tycka till om. Foto: Stefan Persson/Arkiv
Längs Lommabanan ligger både ensligt belägna hus och fastigheter i tätortsbebyggelse.

Dyrt skydda alla hus längs Lommabanan

Kävlinge/Lomma Om alla som drabbas av bullernivåer över riktvärdena längs Lommabanan får bullerdämpande åtgärder innebär det att Trafikverket tvingas investera 220 miljoner kronor.
De insatser myndigheten är beredd att bekosta går bara på 18 miljoner.

Det framgår av en färsk bullerinventering som Trafikverket motvilligt gjort.
– Vi har tittat på vilka hus som behöver åtgärdas, och om de står så tätt att det är rimligt att bygga skärmar. Sedan har vi räknat schablonmässigt, hur många fönster finns på en villa och på flerfamiljshus, säger Ingegerd Johansson, utredare på Trafikverket, om bullerinventeringen – som gjorts av en extern konsultfirma – och hur kostnaderna räknats fram.

Lommabanan står inför en upprustning när persontåg åter ska trafikera sträckan Kävlinge-Arlöv, via Lomma, med start i december 2020. Redan har godstrafiken ökat, i och med öppnandet av tunneln genom Hallandsås häromåret.
Samtidigt ska nya mötesspår byggas längs sträckan. Det är där den stora sprickan uppstått mellan Trafikverket och de berörda kommunerna – främst Lomma och Kävlinge. Trafikverket anser att ombyggnaden av Lommabanan endast ska ses som att det är en ”befintlig miljö” som byggs om. Då skulle endast de som bor vid de platser där mötesspår ska anläggas ha rätt att få bullerskydd fullt ut. För övriga fastighetsägare görs åtgärder där den maximala bullernivån överstiger 85 decibel. Åtgärder för uteplatser utreds för dem som har i snitt 65 decibel under ett medeldygn.

Kommunernas hållning är i stället att det rör sig om en ”väsentlig utbyggnad” av sträckan. Därmed skulle Trafikverket tvingas att lägga betydligt större summor på bulleråtgärder, 220 miljoner om alla boende längs Lommabanan ska få sina hus bullerskyddade fullt ut. Det gäller fastigheter där den maximala ljudnivån överstiger 75 decibel och den genomsnittliga 60 decibel vid fasaden. På uteplatser gäller 55 decibel.
– Vi har inte tittat vidare på att lägga så mycket pengar. Vi utgår fortfarande från att befintlig miljö ska gälla, säger Ingegerd Johansson.

Enligt bullerinventeringen kostar det 105 000 kronor att byta sju fönster – vilket är det genomsnittliga antalet fönster ett enfamiljshus har i snitt – på en villa. Om det räcker att byta fönster på ovanvåningen landar kostnaden på 45 000 kronor.
I ett flerfamiljshus går det på en halv miljon att byta de 35 fönster de i genomsnitt beräknas ha.

Att bygga bullerskärmar är också dyrt. 5 000 kronor kvadratmetern kostar de, och då kan det ändå krävas fönsterbyte i hus med fler än ett plan.
– Det är orimligt att bygga exempelvis tio meter höga skärmar. Då får vi titta på kompletterande åtgärder på de högre våningsplanen, säger Ingegerd Johansson.
Sträckan Arlöv-Kävlinge är bara en del i bullerinventeringen som rör Kävlinge. Kostnaderna för sträckan Kävlinge-Teckomatorp är ännu inte färdig.
– Den är klar om några veckor, säger Ingegerd Johansson.

I Kävlinge väntar man in den andra rapporten innan kommunledningen tar ställning till vilka krav som ska ställas på Trafikverket.
– Jag vill ha båda innan jag kan göra en värdering om vad som är rimligt, eftersom Kävlinge berörs av båda, säger Matilda Gröön, miljöinspektör i Kävlinge.

Läs mer:

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×