Skurup går mot större överskott

Skurup Delårsbokslutet i Skurup pekar på ett resultat om 16,7 miljoner i överskott totalt sett, och små underskott i skola- och serviceförvaltningen.

Ekonomichef Emma Sandberg presenterade budgetläget för kommunstyrelsen i veckan. Budgetresultatet är satt till 7,8 miljoner men prognosen pekar på att kommunen kommer göra en vinst om 16,7 miljoner. Mellanskillnaden kommer att sparas för sämre tider.
– Det är ett bra läge för kommunen, det finns pengar att investera i verksamheter men det kommer bli tyngre för alla kommuner 2019 och 2020, säger Emma Sandberg.

Skolförvaltningen gick back med 5 miljoner, varav 3,5 i grundskolan.
Det här oroar moderaterna och Sverigedemokraterna.
– Det finns inga förslag på åtgärder till att kostnaderna ökat 13,5 miljoner under ett år, säger Johan Bolinder (M) och påpekar att det till detta år tillsköts 10 miljoner i nya skattemedel.

Magnus Alm (S) konstaterar att de 10 nya miljonerna gick till att höja kvaliteten i skolan och att skolan har ökade kostnader.
– Det gick åt 7,5 heltidstjänster, tre miljoner, bara åt att göra om alla särskoleutredningar vilket Skolinspektionen krävde. Det gjordes utan att det tillsköts särskilda medel för det, säger han och tillägger att Bolinder inte behöver vara orolig:
– Avvikelsen i skolans budget är 1,4 procent på totalbudgeten, då borde han vara mer orolig för serviceförvaltningen som har en avvikelse på 1,7 procent.
Förvaltningarna jobbar med att få sina budgetar i balans.
Till nästa år, 2018, kommer kommunen ha 12 nya miljoner att fördela på verksamheternas driftsbudgetar. Det är statliga pengar och skatteintäkterna som ökar. Hur de ska fördelas återstår att se när fullmäktige tar beslutat om nästa års budget.

Nyhetsbrev

×