Malmö högskola hoppas att det nya polisutbildningen ska placeras i Skånes största ort. FOTO: Foto: Emil Langvad/tT

Polishögskola kan försenas

MALMÖ Arbetet med att dra igång en ny Polishögskola i Malmö år 2019 kan försenas av ett luddigt utredningsuppdrag till rikspolisen.

– Vi är rädda för att beslutet om var den nya polishögskolan ska ligga och i vilken form den ska utformas kan fördröjas på grund av att regeringen inte har gett ett tillräckligt tydligt uppdrag, säger Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.

I uppdraget, som Skånskan har tagit del av står det: ”Polismyndigheten har fått i uppdrag av Regeringen att undersöka förutsättningarna för att etablera polisutbildning vid ytterligare två lärosäten i landet, ett i södra och ett i västra Sverige”.
Tidigare har både inrikesminister Anders Ygeman, som skrev utredningsuppdraget till polisen i slutet av juli innan han avgick, och justitieminister Morgan Johansson, som numera har hand om polisfrågorna, uttryckt att de vill att en ny Polishögskola i södra Sverige ska hamna i Malmö.

Det är ett krav som i många år har drivits av skånska politiker i de flesta partierna. I regeringens budget för de kommande åren talas det också om en ny Polishögskola i Malmö som ska finansieras i de 7 miljarder som Polismyndigheten får i extra anslag de kommande tre åren.
Sofie Rydh, pressekreterae för Morgan Johansson, pekar dock på att det krävs ett beslut i riksdagen om extrapengar till en en ny polisutbildning när utredningen är klar. Även beslutet om två nya polishögskolor ska tas i riksdagen.
Anna Orvall, kommissarie på Polismyndighetens HR-avdelning skriver i ett mejl till Skånskan att utredningsarbetet är påbörjat och att det ska redovisas senaste den 23 maj nästa år.
– Det är väldigt sent om Malmö högskola, då Malmö universitet (reds anmärkning), ska hinna planera för en ny utbildning och lämpliga lokaler ska plockas fram, menar Mats Karlsson.

Han sitter med i en grupp med Malmö högskola som just nu diskuterar om man kan samsas om lokaler för bland annat vapenträning och övningar, som att hantera brottslingar och misstänkta i olika situationer, bland annat vid misshandel i hemmet.
Någon tomt för nya lokaler för en Polishögskola har ännu inte pekats ut av Malmö stad. På högskolan vill man dock att en eventuell nya utbildning ska placeras i anknytning till lokalerna på Universitetsholmen.

– Vi vill knyta en polishögskola till övriga verksamhet på skolan, framförallt den forskning och vidareutbildning för poliser i ämnen som juridik och kriminologi som redan pågår på högskolan, säger Per Hillbur, biträdande rektor på Malmö högskola.
Han berättar också att Polismyndigheten har aviserat ett möte i höst med högskolan, Lunds universitet och övriga högskolor i Skåne och Blekinge för att diskutera en framtida polishögskola.

– Vi på skolan och Malmö stad menar att vi är den lämpligaste platsen i Region Syd , bland annat beroende på behovet av fler poliser i Malmö. Förhoppningsvis kan vi få fram ett snabbt svar om vilket lärosäte som Polismyndigheten väljer. Annars är det omöjligt att planera för en skolstart 2019, menar Per Hillbur.

Ytterligare en komplikation kring en framtida polishögskola i Skåne är den utredning om polisutbildningen som kom i våras och som pekar på att det borde vara en akademisk utbildning. Om detta är dock de politiska partierna i riksdagen helt oeniga om.

Läs mer:

Dagens fråga

Var det rätt land som vann VM i fotboll?

Loading ... Loading ...
×