Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L), Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD) presenterade den skånska Alliensens alternativa budget.Foto: Jenny Strindlöv

Alliansen vill se ett sjukhus styrt av sjukvården

Malmö Mer pengar till sjukvården, dyrare kollektivtrafik, ambulansavgift och ett sjukhus som drivs helt och hållet av personalen själv.
Det är några av förslagen i oppositionens budget för nästa år.

Alliansen satsar i sin gemensamma budget 200 miljoner kronor på primärvården. De föreslår också ett sjukhus där sjukvårdspersonalen själva sitter i styrelsen.
– Personalen har många gånger sagt till oss att de skulle vilja styra sjukvården eftersom de är bättre på det än vad vi politiker är. Det vill vi prova att låta dem göra under fyra år, säger Carl Johan Sonesson (M).
Det skulle, menar Alliansen bli något helt unikt och nytt i Sverige.
Förutom det specialstyrda sjukhuset vill man också lägga ut två sjukhus på entreprenad.
Vilka skånska sjukhus förslagen kan tänkas handla om är ännu inte bestämt.

De generösa satsningarna på sjukvård och hälsa (enligt oppositionen satsar man 57 miljoner kronor mer i sin budget än vad de styrande partierna gör) sker framförallt på bekostnad av regionstyrelsen. Där blir det 250 miljoner kronor mindre i kassan, enligt budgetförslaget.
Enligt Alliansen är detta sådant som berör politikens arvode och organisation, nämnder, konsulttjänster och informatörer.
– Det kommer innebära färre centralbyråkrater och fler vårdare på golvet, säger Gilberto Tribo (L).

Ett annat inslag i Alliansens budget är införandet av en ambulansavgift. Om man ringer efter en ambulans men inte är i behov av att åka med till sjukhuset så ska det kosta 300 kronor i alla fall.

Psykiatrin ska stärkas med 30 miljoner kronor, varav hälften av pengarna ska gå till barn och unga, till exempel genom att stärka stöttande telefonlinjer dit man kan ringa.
– Vi vet att den psykiska ohälsan bland unga ökar, och idag kan man sitta i kö en hel dag utan att komma fram, det är inte rimligt, säger Birgitta Södertun (KD).

I budgetförslaget ingår en satsning på 224 miljoner kronor på kollektivtrafiken, bland annat för att öka framkomligheten i Skåne och göra nattliga bussresor tryggare genom att chaufförerna erbjuder flexibla stopp. Men biljetterna kommer också att bli dyrare.
– Det handlar om några kronor mer per biljett, säger Birgitta Södertun (KD).
Taxan till kollektivtrafiken kommer enligt budgetförslaget att höjas med en procent mer än vad styret föreslår.
Förutom minskad budget till regionstyrelsen och diverse höjda taxor och avgifter får kulturnämnden stryka på foten med åtta miljoner kronor.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×