Klas Östergren. Foto. Viktor Gårdsten

Klarsynt analys av den bräckliga människan

BOK
I en skog av sumak
Författare: Klas Östergren
Förlag: Natur & Kultur

Recension/litteratur

Tiden i Klas Östergrens senaste roman är 1970 och platsen är Stockholm. USA har utökat Vietnamkriget och invaderat Kambodja. Beatles har splittrats och den första Gärdesfesten hålls i Stockholm. Kenneth Jansson går på gymnasiet i Stockholms innerstad.
Till klassen kommer en ny elev, Dan Schoultze, som har ett särpräglat självförtroende. Hans inträde i klassen får oväntade konsekvenser. Kenneth tillbringar några intensiva sommarveckor tillsammans med honom och hans syster Hellen, i en skog av sumak i en förort väster om Stockholm.

Dan och Hellen bor ensamma i ett hus, bakom vilket växer en skog av sumak. Under sumakträden frodas en illegal marijuanaodling, som kommer till användning. Tillsammans med Dan och Hellen får Kenneth uppleva en försmak av den totala friheten, även om den är kortvarig och villkorad. De tre tonåringarna skapar en bedräglig idyll runt omkring sig, som likt en bubbla spricker som en direkt följd av Vietnamkriget.
Östergren fortsätter att skapa distans till samtiden genom att skriva om det nära förflutna. För mig är han en av våra främsta tidsskildrare med tonvikten lagd på 70-talet. I en skog av sumak är ännu ett tidsdokument med mängder av tidskaraktäristiska anspelningar.

Östergren säger sig alltid försöka skriva så underhållande som möjligt. Han tycker att litteraturen ska bejaka det mångtydiga, det svåra i att hantera livet. I en skog av sumak har ett gåtfullt sug i sig, som gör att jag som läsare dras in i sumakskogen. Här finns också en smärta och en vemodsfylld längtan efter en tid som varit.
Den existentiella ångesten är ett av hans centrala motiv. Hela hans författarskap karaktäriseras av oro, otrygghet och ångest, både uttalat och outtalat. Det sociala och politiska engagemanget känner vi också igen från tidigare romaner.

Trots ett utvecklat bruk av självironi och nödvändig distans finns också en skärande öppen förtvivlan över det västerländska samhällets svindlande glidning mellan ideal och förljugenhet.
Även i en skog av sumak når han fram till en klarsynt, inlevelsefull analys av människans bräckliga psyke. Vi måste kunna ta till oss det främmande och obekanta med öppet sinne och utan rädsla. För att klara av det måste vi känna oss säkra och trygga, men det är just den säkerheten och tryggheten som vi saknar.

Östergren följer sina unga huvudpersoner och gestaltar deras osäkerhet och skörhet i deras jakt på sanningen, friheten och kärleken. Livets mening är just själva sökandet efter mening.
I I en skog av sumak har hans prosa en skön lätthet och befinner sig i ständig rörelse, även om inte allt är uttalat utan bara antytt.

BOK
I en skog av sumak
Författare: Klas Östergren
Förlag: Natur & Kultur

×