Gamla Icabutiken revs i somras. Nu är det klart att Folktandvården ska hyra in sig i lokaler som ska byggas på samma plats.

Folktandvården får nya lokaler i Bara

BARA Förnyelsen av Bara centrum fortsätter. Folktandvården kommer att få nya lokaler på samma plats där den gamla Icabutiken låg.

Bygg- och miljönämnden har beviljat ett bygglov på delegation. Bygglov beviljas när färgsättnignen på byggnaden godkänts av stadsarkitekten.
– Nu när det börjat rulla på vill vi inte försena byggandet i Bara. Därför delegerar vi beslutet, kommenterar Sverker Nordgren (M) som är ordförande i bygg- och mijönämnden.

– Vi tycker att den gula färg på teglet som föreslagits inte stämmer överens med de övriga byggnaderna i centrum. Vi har också haft synpunkter på valet av färg på fogarna som vi menar bör vara gråa eller vita.
När parterna kommit fram till rätt val av fasadtegel med mera kan bygget starta.
Folktandvården har i dag sina lokaler i den del av centrumbyggnaden som finns kvar.
De nya lokalerna blir i form av en länga och ska placeras på den plats där den gamla Icabutiken låg.

Den gamla butiken revs i somras. Ica finns i den tidigare bibliotekslokalen. Här valde fastighetsägaren att bygga om befintliga lokaler.

Eftersom detta blev betydligt dyrare än beräknat var det aldrig aktuellt att göra samma sak med den gamla Icalokalen.
Ägaren Annehem bygg och projekt har tidigare meddelat att rivningen av centrumbyggnaden kommer att ske i etapper. När folktandvården fått nya lokaler kan den delen av centrumbyggnaden börja rivas.

Sedan tidigare är det klart att pizzerian ska flytta till en ny lokal vid Värbytorget.
Där planeras även för ett apotek i de nya affärslokaler som byggs här. De ska ligga i bottenplan till det nya flerbostadshuset med 32 lägenheter.

Dagens fråga

Klagar du på kaffet på jobbet?

Loading ... Loading ...
×