Från årsskiftet indexeras taxorna i den skånska kollektivtrafiken.

Tåg- och busstaxor ska höjas årligen

Skåne Från och med nästa år ska kollektivtrafiktaxorna i Skånetrafiken kopplas till Riksbankens inflationsmål på två procent. Det ska ske årligen.

För snart ett år sedan gav regionfullmäktige kollektivtrafiknämnden i uppdrag att ta fram ett förslag om en modell för indexering för kollektivtrafiktaxorna. Alliansen var pådrivande för en indexering.
Nu har en modell för det tagits fram. Den ska behandlas av nämnden nästa vecka och nu finns en majoritet för förslaget.

För att skapa en struktur där taxorna för följer den allmänna kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken föreslås en årlig indexering med ett värde som motsvarar Riksbankens inflationsmål för aktuellt år. Den är för närvarande två procent.
Den föreslagna modellen för indexering av taxorna gör att intäkterna följer den allmänna inflationsutvecklingen.

Detta kommer att slå igenom på biljettpriserna, som blir dyrare från varje årsskifte.
För 2018 beräknas indexeringen ge Skånetrafiken en ökad intäkt på 33 miljoner kronor.
Det kan variera beroende på kostnadsutvecklingen och antalet resande.
Cristina Glad (L) oppositionsledare i kollektivtrafiknämnden tycker att indexering av taxorna är bra.
– I dag räknas taxorna upp då och då. Höjningarna kan bli ganska stora. Nu får vi en långsiktighet i systemet. Jag anser däremot att index ska kopplas till kostnadsutvecklingen istället för Riksbankens inflationsmål.

För tio år sedan ville den dåvarande majoriteten införa indexering av taxorna baserat på kostnadsutvecklingen. Men man kunde inte enas om en bra modell.
– Vi sa först nej till förslaget till indexering som funnits tidigare. Vi hittade ingen bra modell, vilket vi har nu. Fördelen med indexering är att vi får en långsiktig stabilitet, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Hur tror du resandet påverkas av årliga höjningar av taxan?
– Det finns alltid en koppling mellan pris och resande. Skåningarna gillar att åka kollektivt. Kan man förklara fördelarna med att vi bygger ut trafiken, får fler hållplatser och bättre service, tror jag vi kan få en acceptans.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×