Så här ska aktivitetsparken vid Malenas park och Törnedal i Sjöbo se ut. Skiss: Sjöbo kommun
170914Åsa Löfgren Jesper Andersson

Så ska nya aktivitetsparken se ut

Sjöbo Skisserna är klara över Sjöbo aktivitetspark som kommer att ligga vid simanläggningen.

Med skejtpark, parkourdel och tio boulebanor ska aktivitetsparken i Sjöbo vara en mötesplats för alla.
– Oavsett generation, kön eller bakgrund – alla ska vilja vara i aktivitetsparken i Sjöbo, säger Åsa Löfgren som är utvecklingsledare på tekniska förvaltningen.
I första etappen ska skejtparken, parkourdelen samt boulebanan byggas.
– Om allt går som det ska kan vi börja bygga i mars 2018.
Senast i september samma år ska åtminstone skejtparken, men förmodligen även parkourdelen och boulebanan, stå redo för invigning. Kommunen har fått pengar från Boverket – 4.1 miljoner kronor – som ska gå till skejtparken och för att man inte ska behöva betala tillbaka pengarna, måste skejtparken stå klar senast den siste september 2018.
Utöver skejtparken, parkourdelen och boulebanan, kommer ett torg att byggas. En liten scen ska möjliggöra för både planerade och spontana uppträdanden. Även planer på en så kallad containerkiosk finns med i skisserna.
– Det är inte bestämt hur den kommer att drivas, säger Jesper Andersson från tekniska förvaltningen och berättar att man inte heller kommit fram till vad det är som kommer att finnas i kiosken – kanske blir det ”bara” ett ställe där man kan koka kaffe under bouletävlingar.
Nästan alla cykelvägarna som kommer att finnas i parken, är redan befintliga cykelvägar. En förgrening kommer att byggas till och en kommer att justeras.
Mellan parken och de intilliggande husen kommer en bullervall på 1.20 meter att byggas. Den kommer att byggas bland annat av sand som schaktas dit i samband med att skejtparken byggs. Sanden därifrån kommer även att användas när man anlägger boulebanan. En mindre vall kommer att finnas även inuti själva parken, intill torget och skejtparken. Den kommer även att fungera som bänk.
I planeringen av aktivitetsparken har Sjöbo kommun tagit hjälp av en referensgrupp där 14 medborgare fått säga sitt. Boulespelare, skejtare och parkour-utövare har varit med och utformat skisserna tillsammans med en konsult från företaget Pivotech, som tidigare utformat aktivitetsparker i bland annat Lund och Furulund. Man har även haft möten med boende i området.
Nästa steg är projektering, upphandling och bygglov. Det är för betongarbetet i skejtparken som man kommer att behöva söka bygglov.
På kommunens hemsida kan man följa arbetet.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×