Så blir Skrylles framtid

Skrylle Förslaget till utvecklingsplan för Skrylle under perioden 2020-2032 är nu färdigt.

Tre utgångspunkter har bildat underlag: En välkomnande entré, Skryllegården under ett tak samt att det ska vara lätt att hitta ut i naturen.
Dessutom är ambitionen att anlägga nya målpunkter och att skapa ett bättre system för motionsspåren och stigarna.

Arbetet föreslås ske i tre etapper varav den första omfattar 2020-2025.
Då ska det bland annat skapas en ny huvudentré samtidigt som det byggs ett nytt Naturum och befintlig bebyggelse knyts samma under ett tak.
Dessutom ingår en ny parkering i sydväst samtidigt som den befintliga delvis omvandlas till aktivitetsyta.
Etapp två, 2025-2028, gäller fler och bättre stigar, med nya målpunkter, samt nya drifts- och ekonomibyggnader.

Tredje etappen, 2028-2032, innebär bland annat en ny länga för kontor, konferenslokal och värmestuga samt en p-plats vid Åkestorpsvägen.
Det har även gjorts en grov uppskattning av kostnaderna.
Etapp ett beräknas kosta mellan 58 och 75 miljoner kronor, den andra 18-28 miljoner och den sista 16-23 miljoner.
En bättre uppfattning om de faktiska kostnaderna kommer att kunna ges när det finns detaljerade förslag gällande byggnadernas material och gestaltning, något som blir nästa steg i arbetet.

Förslaget har tagits fram av en konsult utifrån de visioner som tekniska förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen formulerat i samarbete med Friluftsfrämjandet.
Tekniska nämnden tar upp ärendet i nästa vecka och väntas då skicka det vidare till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×