Så här skulle Staffanssalen kunna se ut efter en ombyggnad med breda trappor upp mot ett flyttbart altare, plats för gudstjänst och körer.

Ombygge av kyrkan en stridsfråga i valet

STAFFANSTORP Nu finns en skiss klar för hur Staffanssalen i församlingsgården kan inredas till en mer kyrkorumsliknande lokal.
Detta för att Brågarps kyrka inte ska behöva byggas till.

Det är en av de tre nomineringsgrupperna som ställer upp i kyrkovalet i S:t Staffans församling, Borgerligt alternativ, som tagit fram förslaget.
Gruppen vill inte att Brågarps kyrka ska byggas till och få ett förrum vid entrén. Det skulle förstöra den medeltida kyrkan, menar man.
I stället har Borgerligt alternativ lagt fram förslaget att Staffanssalen i församlingsgården görs vackrare och blir mer ändamålsenlig som gudstjänstlokal.
– Vi har tagit fram en arkitektritad skiss till hur det kan se ut, säger Lena Persson i Borgerligt alternativ.

Som SkD tidigare berättat finns olika förslag till hur Brågarps kyrka, som är liten, skulle kunna byggas ut och till. Många tycker att det behövs ett förrum där brudparet kan rätta till kläderna innan de skrider in i kyrkan, dopbarn kan pysslas om innan dopet och där det finns toalett.

I dag kliver man i princip genom ingångsdörren rakt in i kyrkgången.
Men Borgerligt alternativ motsätter sig att kyrkan byggs till.
– Vi vill bevara kyrkan som den är och i stället kosta på Staffanssalen en omgörning. Den skulle kunna byggas upp med breda trappor mot ett flyttbart altare, kanske få nya vackrare stolar och göras mer kyrkorumslik med draperier och vackra textilier. Det skulle inte kosta på långa vägar så mycket som en tillbyggnad av kyrkan och då skulle vi få pengar över till annat, säger Lena Persson.
– I vår grupp vill vi då arbeta för sänkt kyrkoavgift eftersom vi förstått att det finns de som lämnar kyrkan för att de tycker avgiften är dyr. Vi vill lägga mer pengar på diakonin och ungdomsverksamheten samt även arbeta för vuxenkonfirmation.

– Vi har varit och tittat på flera andra kyrkor för att se hur tillbyggnader kan göras och hur man löser frågan om toalett i kyrkan, förrum med mera. Och det finns många sätt. Ibland använder brudpar prästens omklädningsrum eller så använder man, som vi, församlingsgården.
– Vi har inte stängt alla dörrar för en tillbyggnad, det kan göras vackert, men vi ser helst att man satsar på Staffanssalen och bevarar kyrkan som den är.
– Staffanssalen skulle då kunna användas för gudstjänst, körsång, större dop, för begravningar och mycket annat också.

De båda andra nomineringsgrupperna inför kyrkovalet i Staffanstorp, Socialdemokraterna och Kyrkans bästa, har inte specifikt uttalat sig i frågan om kyrkans ombyggnad.
Socialdemokraterna går till val på att de vill att kyrkan står upp för utsatta grupper och flaggar vid exempelvis Pride och romernas nationaldag.
Kyrkans bästa, en ny nomineringsgrupp, tycker inte kyrkan behöver politiska förtecken. Man beskriver sig som den enda grupp som inte är partiideologiskt bunden utan i stället en medlemsorganisation med kyrkans bästa för ögonen och som värnar om det kristna budskapet.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×