Skånskan 29 juli.

Nya larm och rutiner efter hemtjänstrånet

ESLÖV/HARLÖSA Efter det brutala rånet hemma hos en hemvårdsbrukare i Harlösa i slutet av juli har Eslövs hemtjänst skärpt upp sina rutiner kring larmen så att de anställda alltid bär dem under kvälls- och nattpass. Hädanefter ska hemtjänstens personal alltid låsa ytterdörren vid besök i hemmen.

Eslövs hemvård har tillsammans med skyddsombudet, en HR-konsult från kommunledningskontoret och fackförbundet kommunals ombud gjort en utredning och skärpt upp eller infört nya rutiner och arbetsmetoder i hemtjänsten.
– Vi har haft repetitioner en gång i halvåret tidigare, men nu ska det bli ännu mer frekvent. Personalen ska även få provlarma, säger enhetschef Kristina Carlsson vid Eslövs kommuns vård- och omsorgsförvaltning.

Det blir följdverkningar för de medarbetare som ändå struntar i att ta med sig larmet.
– De kommer att bokas in på individuella samtal om de väljer att bortse från våra säkerhetsrutiner. Detta är framtaget tillsammans med de fackliga organisationerna. Det är jätteviktigt att man följer reglerna, säger Kristina Carlsson.
Det var vid 23-tiden 27 juli som två män tog sig in hemma hos en brukare i Harlösa, strax efter att en hemtjänstanställd anlänt dit för sitt pass.
Männen var maskerade och beväpnade med pistol. De bakband den hemtjänstanställde med silvertejp och tejpade för munnen.
Därefter stal de värdesaker både från brukarens hem och hemtjänstens bil, som de båda sedan försvann från platsen i.

Enligt den anställde varade rånet i 20 minuter. Det tog sedan ytterligare två timmar innan brukaren lyckades befria den hemtjänstanställde så att denne kunde larma polis och kontakta kolleger.
Ingen skadades men både brukaren och den hemtjänstanställde var chockade och omskakade efter dådet.
Internutredningen visar att hemtjänstens medarbetare inte hade något larm med sig under arbetspasset, trots att personlarm finns liksom rutiner för hur dessa ska användas.
Den anställde har uppgett att hon inte kände något behov av larm.
Sedan augusti har hemtjänsten vidtagit flera åtgärder.

Alla personlarm har märkts upp tillsammans med laddare och väska så att det är lätta att ta dem med sig. Fler larm har köpts in så att det räcker även vid extra bemanning, speciellt gäller detta i skarven mellan kväll och natt.
– Verksamheten har växt men det har aldrig signalerats att larmen inte har räckt till, säger Kristina Carlsson.
Personalen ska även få regelbunden utbildning, träning i hur larmen ska hanteras och göras medvetna om i vilka situationer de bör vara extra uppmärksamma.

Under utredningen har framkommit att personalen haft låg tilltro till larmen. Enligt utredningen handlar det om missuppfattningar.
De anställda uppmanas även att tillbudsanställda mer och ska hädanefter alltid låsa ytterdörren hemma hos brukaren. Det är en ny regel.
Eslövs kommun har även fått besök av arbetsmiljöinspektionen. Där konstaterades att rutinerna för krisstöd fungerat väl, men kontaktlistorna som används vid en krissituation ska uppdateras.
– De var nöjda med våra nya åtgärder, säger Kristina Carlsson och tillägger att dådet har blivit en ordentlig tankeställare för alla inom hemvården.
– Man tror man är säker och har man jobbat i alla år utan att något hänt så tror man att det inte händer mig.

Den anställde jobbar tills vidare inte natt längre. Men både hon och brukaren har klarat den traumatiska händelsen bra. Extra krut har lagts på att få dem att känna sig trygga och säkra.
Enligt förundersökningsledare Johanna Taylor på Eslövs lokalpolisområde jobbar man med ärendet.
– Mer kan jag inte säga idag, säger Johanna Taylor.

 

Läs mer:

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×