Andreas Schönström följde med på tillslaget i Sofielund. FOTO: ANDERS MALMSTRÖM
Norra Grängesbergsgatan är ofta i fokus vid olika brott. Här från en brand i en bönelokal. ARKIVBILD

Myndigheterna slår till mot kriminella

MALMÖ Sex myndigheter agerade ihop vid ett tillslag på Norra Grängesbergsgatan i Sofielund i förra veckan. Flera olagligheter, som en olovlig restaurang, upptäcktes i denna nya drive för att stävja kriminell brottslighet.

– Det här är ett bra sätt att jobba tillsammans över myndighetsgränserna och försöka göra Malmö tryggare, säger kommunalrådet Andreas Schönström (S), som följde med på tillslaget.
Han är en av dem som har initierat ett trygghetsprogram för Malmö med bland annat trygghetsvandringar och gemensamma myndighetstillslag.

I förra veckan samarbetade Malmöpolisen med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten Syd, Tullverket och Skattemyndigheten när man gjorde ett tillslag mot flera föreningslokaler i Sofielund.
– Det här är en av de utsatta platserna i Malmö där det sker skjutningar och andra brott av kriminella grupper. Därför är det bra att vi kan agera där tillsammans, menar Jonathan Örstrand, som är kommunpolis i Malmö.
Det är polisen som går in och säkrar lokalerna innan övriga myndighetspersoner släpps in för att kontrollera allt från om verksamheten i lokalen är olaglig till om det finns något smuggelgods som har tagits in i landet.
– Alla har sin bit som de vill undersöka. Ofta initieras kontrollerna av den myndighet som har mest behov av att kontrollera en verksamhet ute på plats, berättar miljöinspektör Martin Lindh.

I den aktuella lokalen där tillslaget gjordes ville miljöförvaltningen kontrollera om det bedrevs någon olaglig livsmedelsverksamhet och om det röktes vattenpipa inomhus.
– Vi konstaterade att föreningarna saknade tillstånd för att servera mat och att det röktes vattenpipa inomhus, vilket är olagligt om det hanteras livsmedel och mat där, säger Martin Lindh.
Han förklarar att första gången som miljöförvaltningen besöker en lokal där olovlig verksamhet bedrivs får de ansvarig en uppmaning att sluta.
– I ett av dessa fall var det första gången som vi var där. Då får föreningen en varning. Skulle de fortsätta med restaurangverksamhet utan att ha tillstånd kan vi döma ut ett vite på 50 000 kronor nästa gång som vi kontrollerar dem.

På samma sätt gäller det med pipstoppet. Som Skånskan berättade i går tvingas en förening som har sina lokaler på en annan gata i Sofielund, betala 30 000 kronor i vite varje gång som rökförbudet överträds och upptäckts.
Samma sak gäller för stadsbyggnadskontorets upptäckt att lokalerna inte får användas som samlingslokaler, utan bara för näringsverksamhet och industri, enligt detaljplanen.
Räddningstjänsten hade också synpunkter på att brandskyddet inte var tillräckligt i de olika lokalerna och Skatteverket kontrollerade om det fanns ett kassaregister för att redovisa betalningen vitt.
– Jag vet inte exakt vad våra tulltjänstemän kontrollerade i fastigheten men misstänker att man letade efter olagligt insmugglad narkotika eller tobak till vattenpiporna. Antalet beslag med röktobak som smugglas in var uppe i 155 ton i fjol, förklarar Michael Nylander, tullchef i Malmö.

I detta fallet var Malmöpolisen med för att skydda myndighetspersonerna under tillslaget. Vid senare beslut kan det också bli aktuellt med att polisen kallas in för att exempelvis stänga ner en olaglig föreningslokal elelr genomför en husrannsakan.
Enligt samtliga inblandade myndigheter kommer det att bli fler gemensamma tillslag mot olagliga verksamheter i Malmö under hösten som ett led i att försöka stoppa den kriminella verksamheten.
– Det här är en del av Malmö som vi inte är så stolta över och som vi måste agera mot för att få bukt med allt illegalt som sker våra fina stad, menar Andreas Schönström.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×