Ett 60-tal småhus planeras på östra Rinnebäck. Tidigare hindrade stanken från produktionen vid Konvex fabrik i Krutmöllan utbyggnadsplanerna. Foto: Stefan Persson/Arkiv

60-tal villor byggs på östra Rinnebäck

kävlinge Under många år hindrade Konvex kadaverfabrik i Krutmöllan Kävlinges expansion österut. Stanken från produktionen omöjliggjorde utbyggnaden av bostäder.
Nu har lukten skingrats. Då drar kommunen igång de gamla planerna på att bygga bostäder invid Kävlinge golfklubb på Rinnebäck.

– Det är en åkerlapp utanför Rinnboområdet på andra sidan golfklubben, säger Fredric Palm, strategisk planeringschef i Kävlinge.
Konvex har de senaste åren lagt om sin produktion så att den inte längre sprider en kraftig stank från sin anläggning några kilometer öster om Kävlinge.

Ofta spred lukten sig in över Kävlinge, en doft som uppstod när djurkadaver hettades upp. Numera används i stället en metod där djurkropparna mals ned, vilket är en betydligt luktfriare process.
Detta har medfört en drägligare tillvaro för de boende i östra delarna av Kävlinge. Som nu i stället kan byggas ut. Det handlar om drygt 140 000 kvadratmeter mark där kommunen planerar att sälja mellan 50 och 65 villatomter enligt det förslag till exploatering som tagits fram.
– Vi går in i ett skarpt läge där vi drar igång planarbetet, säger Fredric Palm.

Samtidigt så påbörjas arbetet med att bygga på ytterligare en plats i de östra delarna av Kävlinge. Även här rör det sig om ett omdiskuterat område – Harrievallen. För bara några år sedan bedrevs en livkraftig ungdomsverksamhet på planerna invid Rinnebäckskolan.
Men flera grannar stördes så mycket att de fick politikerna i miljönämnden att klassa verksamheten idrottsplatsen som en sanitär olägenhet, ett beslut som blev en riksnyhet.
Till slut stängde politikerna Harrievallen, som stått övergiven sedan dess.

Nu är planerna att sälja ett 15-tal tomter för småhus på den mellersta delen av idrottsplatsen. Området närmast skolan ska användas som bollplan och för utbyggnad av skolan, och närmast väg 104/108 blir det trädplantering som skydd.

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×